De Tuimelaar, beste lerarenteam 2018


Zo’n vier jaar geleden ging het roer om bij basisschool De Tuimelaar in Hoogvliet. Met als resultaat de verkiezing tot beste onderwijsteam van 2018. Drie leden vertellen over hun team, de werkwijze en de veranderingen. Angela, leerkracht van groep 6/7: ‘We hebben een breed gedragen visie en weten waar we naartoe werken. Het gaat nu echt over het onderwijs.’

“De openheid is een verademing”

‘We doen het met z’n allen. Dat gevoel is heel sterk. Het team is hecht en er heerst een open sfeer. Als er iets is, of als ik ergens mee zit, loop ik bij Sanne, de directeur, binnen. Ik hoef niet te kloppen, want haar deur staat altijd open’, zegt Angela. Sanne Vreugdenhil is bijna vier jaar directeur van De Tuimelaar. Sanne: ‘Toen ik hier kwam werken proefde ik de behoefte bij het team én de ouders aan een frisse wind. Naar mijn smaak was de werksfeer niet optimaal en gesloten. Ieder voor zich. Ik besloot samen met het team de goede dingen te benoemen en van daaruit verder te werken. Er bleek een enorme bereidheid om te werken aan verbetering.’

Stoppen met teamvergaderingen

We deden een cultuuronderzoek: wat moet anders, welke afspraken maken we met elkaar. Hieruit kwam de behoefte voort om een lerend team worden. ‘We gingen daarom aan het werk met de verbetermethodiek LeerKRACHT. Om dit mogelijk te maken vroegen alle teamleden een lerarenbeurs aan. Dat zegt wel iets over ieders motivatie er meer uit te halen’, vertelt Sanne. Angela: ‘LeerKRACHT zette ons op het goede spoor. We schrapten de teamvergaderingen en gingen over op bordsessies en werksessies om aan de hand van doelen ons onderwijs te verbeteren. We gingen bij elkaar in de klas kijken. Dat bevalt nog steeds heel goed. Van elkaars feedback leren we enorm veel. En vooral: we hebben veel plezier met elkaar en in het werk.’

Open werkcultuur een verademing

Shawnam is leerkracht van groep 8: ‘Ik werk hier pas vanaf dit schooljaar, toen ik verhuisde vanuit het oosten van het land. Daarom kan ik over het verandertraject niets zeggen, wel over hoe het is om hier nu te werken. De open werkcultuur, ook met de directie, is een verademing. Heel anders dan ik gewend was. Iedereen helpt elkaar, er is wederzijds vertrouwen. Ik kan hier helemaal mezelf zijn.’

Geen briefje, maar bellen

Sanne: ‘Ik ben er trots op dat ouders ons hebben genomineerd. We hebben veel geïnvesteerd in de contacten met de ouders, de algehele communicatie en bereikbaarheid. Als er iets is hangen we gelijk aan de lijn: geen briefjes, maar bellen. Ouders stappen makkelijk even binnen met een vraag. Ook zij weten: mijn deur staat altijd voor hen open.’

Tips voor een beter team:

  • Sanne: ‘Besteed aandacht aan teamleden die zich hebben teruggetrokken.’
  • Angela: ‘Stel met het gehele team een visie op.’
  • Shawnam: ‘Kijk bij elkaar in de les, geef en vraag feedback.’