De voorziening

Alle Rotterdamse peuters verdienen een vliegende start. Om zo zonder achterstanden en goed voorbereid aan de basisschool te kunnen beginnen. Daarom is er voor alle peuters vanaf twee jaar één integrale voorschoolse voorziening; de voorschool.

In Rotterdam vinden peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijsveld en gemeente dat kinderen die samen opgroeien ook naar dezelfde voorschoolse voorziening moeten kunnen. Kinderen ontwikkelen daar spelenderwijs de vaardigheden die zij nodig hebben om in een grote stad als Rotterdam samen te leven.
Kenmerken voorschool:
- zelfde uurtarief als reguliere kinderopvang
- iedere peuter kan vanaf 2 jaar hier 6 uur naar toe, ouders betalen een inkomenafhankelijk bedrag
- peuters met een indicatie voor extra spelen en leren (van CJG) kunnen nog 6 uur extra komen, de gemeente betaalt deze extra uren
- werkende ouders kunnen naar behoefte zelf extra uren inkopen


Overstap basisschool
De voorschool is zoveel mogelijk verbonden aan de basisschool. Dit maakt de overstap naar groep 1 makkelijk. Ook gaat er geen informatie over de ontwikkeling van het kind verloren. Meer weten over de introductie van de voorschool? Voor het informeren van bijvoorbeeld ouders over het hoe en waarom van de voorschool, is een aantal handige communicatiemiddelen beschikbaar.

Klik hier om het document 'Overdracht Rotterdam vve-po' te downloaden. Voor de factsheet overgang vve-po klik hier

Kindcentra

De komende jaren worden naast de voorschool, ook tien zogenoemde Kindcentra opgezet. Daar kunnen alle kinderen tussen 0 en 12 jaar leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. In een Kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie.

Filmpje over leren en ontdekken in een Rotterdamse vve-instelling.

 

Waarom een gezamenlijke voorschoolse voorziening
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en het leerproces van kinderen niet pas beginnen na hun vierde jaar, de huidige basisschoolleeftijd. Daarnaast leiden de verschillende voorzieningen tot ongewenste segregatie tussen doelgroeppeuters en niet-doelgroeppeuters en tussen peuters van werkende en peuters van niet-werkende ouders. Rotterdam organiseert de voorschoolse voorziening zó dat alle kinderen op dezelfde manier in een uitdagende en stimulerende omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers worden voorbereid op de basisschool.