De voorziening

Alle Rotterdamse peuters verdienen een vliegende start. Om zo zonder achterstanden en goed voorbereid aan de basisschool te beginnen. Daarom is er voor alle peuters vanaf twee jaar één voorschoolse voorziening; de voorschool.

De gemeente heeft de wettelijke taak om een aanbod voorschoolse educatie te hebben voor peuters vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar met (risico op) onderwijsachterstand. Deze voorziening heet in Rotterdam de voorschool. Instellingen voor peuteropvang en kinderdagopvang krijgen gemeentelijke subsidie als zij de voorschool aanbieden. Informatie en voorwaarden voor deze subsidie vindt u hier.

 

In Rotterdam kunnen niet alleen peuters met (risico op) onderwijsachterstand naar de voorschool. Instellingen voor peuteropvang, kinderdagopvang, scholen en gemeente vinden dat kinderen die samen opgroeien ook naar dezelfde voorschoolse voorziening moeten kunnen. Kinderen ontwikkelen daar spelenderwijs de vaardigheden die zij nodig hebben om in een grote stad als Rotterdam samen te leven.
Kenmerken voorschool:
- zelfde uurtarief als reguliere kinderopvang
- iedere peuter kan hier vanaf 2 jaar 6 uur naar toe, ouders betalen een inkomenafhankelijk bedrag
- peuters met een indicatie voor 'extra spelen en leren' (van CJG) kunnen 6 uur extra  komen, de gemeente betaalt deze extra uren
- werkende ouders kunnen naar behoefte zelf extra uren inkopen

 

Uitbreiding voorschoolse educatie in Rotterdam in 2019

Vanaf augustus 2020 hebben gemeenten de wettelijke taak hun aanbod aan voorschoolse educatie voor peuters met risico op onderwijsachterstand uit te breiden. Deze peuters kunnen vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij naar de basisschool gaan, gebruikmaken van een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie. Rotterdam start met deze uitbreiding van het aanbod al met ingang van het schooljaar 2019-2020. Ook peuters zonder risico op achterstand kunnen dan 2 uur meer naar de voorschool.

Instellingen kunnen de uren bijvoorbeeld spreiden over meerdere dagen, afhankelijk van de manier waarop zij werken. Bijvoorbeeld als ze willen aansluiten bij openingstijden van de basisschool. Ook kunnen ze bijvoorbeeld het aanbod variëren afgestemd op de leeftijd van een peuter. Minder uren voor een jongere peuter en meer als de peuter ouder wordt. Er is wel een minimum en maximum aan het aantal uren per dag. Ruimte voor variatie is er zolang een peuter tussen de 2,5 en 4 jaar gebruik kan maken van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur, verdeeld over 60 weken in de peuteropvang en 78 weken in de kinderdagopvang.

Overstap basisschool

De voorschool is zoveel mogelijk verbonden aan de basisschool. Dit maakt de overstap naar groep 1 makkelijk. Ook gaat er geen informatie over de ontwikkeling van het kind verloren.

Klik hier om het document 'Overdracht Rotterdam vve-po' te downloaden. Voor de factsheet overgang vve-po klik hier.

Kindcentra

De komende jaren worden naast de voorschool, ook tien zogenoemde Kindcentra opgezet. Daar kunnen alle kinderen tussen 0 en 12 jaar leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. In een Kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie.

Filmpje over leren en ontdekken in een Rotterdamse vve-instelling.

 

Waarom een gezamenlijke voorschoolse voorziening
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en het leerproces van kinderen niet pas beginnen na hun vierde jaar, de huidige basisschoolleeftijd. Daarnaast leiden de verschillende voorzieningen tot ongewenste segregatie tussen doelgroeppeuters en niet-doelgroeppeuters en tussen peuters van werkende en peuters van niet-werkende ouders. Rotterdam organiseert de voorschoolse voorziening zó dat alle kinderen op dezelfde manier in een uitdagende en stimulerende omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers worden voorbereid op de basisschool.