Terug naar overzicht
Het Podium

De vraag is: wordt het renovatie of nieuwbouw?
Project in voorbereiding

De christelijke basisschool Het Podium aan de Burgemeester Koningssingel in Overschie staat aan de vooravond van grote veranderingen. Omdat het uit de jaren zestig daterende schoolgebouw niet meer voldoet aan de maatstaven van vandaag de dag, moet er iets gebeuren. De vraag is alleen: wat?


Voor het maken van de business case is een belangrijke keuze nodig: is te volstaan met een ingrijpende renovatie, of is het beter een geheel nieuw schoolgebouw te bouwen? Op dit moment vindt onderzoek plaats naar welke variant het beste voor de school zal uitpakken, zowel in technisch als in financieel opzicht. Pas wanneer die keuze is gemaakt, is het mogelijk de business case verder uit te werken en tot een vastomlijnd plan te komen.