De Brede Route

Duurzaam interdisciplinair samenwerken in een Integraal Kindcentrum

Professionals in een IKC hebben verschillende opleidingsachtergronden en verschillende taken. Het is belangrijk dat zij hun werkzaamheden goed op elkaar afstemmen. Niet voor niets is interprofessioneel samenwerken een onderwerp dat in de opleidingen aandacht krijgt.  Studenten leren – ieder vanuit zijn eigen invalshoek – om kinderen van nul tot twaalf jaar zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. En hoe samenwerking tussen de verschillende disciplines daarbij versterkend werkt.

Hoe werkt De Brede Route?

De Brede Route is een project onder de vlag van het Programma Aanpak Lerarentekort in Rotterdam. Studenten van verschillende opleidingen vormen met elkaar in een IKC een Interprofessioneel Studenten Team (IST). De Brede Route biedt twee uur per week begeleiding door een docent van de Ad PEP van Hogeschool Rotterdam. De centrale vraag is hoe meerdere professionele invalshoeken in de begeleiding van kinderen elkaar kunnen versterken, wanneer je hier samen doelgericht aan werkt. Het gaat om doorgaande leerlijnen, verbindingen en het kennen van elkaars expertise. Daarnaast worden de grenzen van de eigen discipline helder en leren de studenten wanneer je het beste verbinding kunt zoeken met een collega om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Wat is de meerwaarde van De Brede Route?

Studenten werken en kijken vanuit verschillende perspectieven. Dit zorgt dit voor extra stimulering van de ontwikkeling van het kind. Na het interdisciplinair samenwerken binnen De Brede Route is de student optimaal voorbereid op het werken binnen een IKC.

Heeft uw IKC interesse om een IST te starten ? Mail dan voor meer informatie naar projectleider Carla Bienemann via: carlabienemann@zaak-pt.nl