Digitale geletterdheid op school, hoe doe je dat?

Met de herziening van het curriculum is de kans groot dat scholen over een paar jaar verplicht zijn om in hun lesprogramma aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Door corona is bij veel scholen ook het besef toegenomen dat zij er iets mee willen en moeten.  Digitale vaardigheden zijn essentieel om mee te kunnen doen in de maatschappij. En leerlingen lijken op dit gebied vaak wijzer dan ze zijn. Maar hoe pak je dat aan?

‘De eerste stap is het er als schoolteam over hebben’, vindt Nico Meijer van schoolbestuur PCBO.  ‘Want je moet dit samen belangrijk vinden en doen. Dat begint met een gezamenlijke visie en het vergroten van je eigen deskundigheid. Daarna kun je je oriënteren op de keuze voor een bestaande methode of het onderwerp integreren in bestaande vakken.’ Nico heeft met subsidie van de gemeente een tool gemaakt, die schoolteams helpt bij die keuze en bij het beoordelen en zelf ontwikkelen van lesmateriaal; de DigiKijkwijzer. Gratis voor alle scholen in Rotterdam.

Leerproces effectief ondersteunen

‘Je kunt de DigiKijkwijzer gebruiken om methodes die op de markt zijn, te beoordelen. Kies je voor het integreren van digitale geletterdheid in bestaande vakken, dan kun je de criteria zien als succesfactoren voor je eigen lessen’, geeft Nico aan. ‘Maar ook als je zelf lesmateriaal wil maken, kun je de DigiKijkwijzer gebruiken. De criteria waar je lesmateriaal aan moet voldoen, haal je uit de tool. Die bestaat uit een overzichtelijke set van wetenschappelijk onderbouwde criteria voor kwaliteit van de leerstof, didactiek en design en presentatie. De criteria zijn opgesteld vanuit de vraag hoe effectief het leermiddel het leerproces van de leerling ondersteunt.’

Zoeken

Dat het voor scholen best zoeken is hoe zij aandacht kunnen besteden aan digitale geletterdheid, begrijpt Nico. ‘Zeker als je niet kiest voor een kant en klare methode, kan het in het begin voelen als los zand. Je zoekt dan nog naar samenhang en verdieping van de stof die je over de verschillende leerjaren gaat geven. Digitale geletterdheid is overigens goed te combineren met vakken die je al geeft. Als je leerlingen een werkstuk laat maken, kun je ze tegelijk leren hoe zij bronnen kunnen vinden op internet.  Zo hoeft het niet weer een vak erbij te zijn.’
Interesse gekregen om zelf de DigiKijkwijzer in te zetten? Vraag hem aan via expeditiedigitaal@rotterdam.nl

Over Digitale Geletterdheid

Onder digitale geletterdheid wordt verstaan de vaardigheid van leerlingen om te functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben. Vanuit de herziening van het curriculum zijn vier domeinen benoemd; informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en computational thinking (stapsgewijs denken en vraagstukken of problemen oplossen met behulp van digitale technologie).

Expeditie Digitaal

Net als vorig jaar wordt ook dit najaar de inspiratietour Expeditie Digitaal georganiseerd voor schoolleiders van basisscholen, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De expeditie wordt georganiseerd door de gemeente Rotterdam, IT Campus Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen, in samenwerking met Kennisnet en SLO. Naast inspiratie biedt de tour begeleiding bij het maken van een plan van aanpak voor digitale geletterdheid voor de eigen school. Kijk hier voor meer informatie over Expeditie Digitaal. Houd de kanalen van Onderwijs010 in de gaten voor meer informatie over de aanmelding.