Digitale geletterdheid

De levens van kinderen spelen zich voor een groot deel online af, vaak buiten het blikveld van ouders en leraren. Voor veel kinderen zal dat niet veel anders worden zodra zij de arbeidsmarkt betreden. Want op de arbeidsmarkt van de toekomst zijn digitale vaardigheden onmisbaar. Het is belangrijk dat kinderen leren om op een positieve, verantwoorde manier mee te doen in deze digitaliserende wereld. De gemeente Rotterdam biedt een handreiking aan scholen die met digitale geletterdheid aan de slag willen.

Onder digitale geletterdheid verstaan we de volgende vaardigheden:

Mediawijsheid: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving.
Informatievaardigheden: het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit (digitale) bronnen, op basis hiervan kritisch en systematisch kunnen zoeken, en bronnen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen.
ICT-basisvaardigheden: het begrijpen van de werking van computers (inclusief telefoons en tablets) en netwerken.
Computational thinking: de logica achter programmeren. Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over digitale geletterdheid staat op de website van SLO. Hier vind je ook lesvoorbeelden en leerlijnen. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de IT Campus Rotterdam of met Teije Terhorst (beleidsadviseur Onderwijs) door een e-mail te sturen naar tpc.terhorst@rotterdam.nl.

Aan de slag!

Voor de bovenbouw van het primair onderwijs kun je gratis gebruiken maken van het gevarieerde lesprogramma van Stichting FutureNL. Je kunt de lessen voor verschillende vakken inzetten en ze hebben een voorbereidingstijd van maximaal 15 minuten per les:
Digidoener-lessen bovenbouw PO (20 lessen)
Andere Digidoener-lessen voor onder- en middenbouw van het PO en onderbouw van VO vind je hier.

Overige aanbieders in Rotterdam:
Maakotheek
Het Lab
Digital Playground
Nieuwsbegrip (mediawijsheid)

Hulp in de klas

Heb je hulp nodig in de klas bij het starten met digitale geletterdheid? Vraag een gratis CodeUur aan! Stichting FutureNL koppelt een vrijwillige professional uit het bedrijfsleven aan de les die jij aanvraagt.