Aanbod met rolmodellen

 • Projecten stichting Excelsior4All
  Sociaal-maatschappelijke projecten van de Stichting Excelsior4All gericht op weerbaarheid, samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid. Bij de projecten worden regelmatig spelers en trainers van Excelsior Rotterdam ingezet. Zij zijn rolmodellen voor onze deelnemers.
 • Film en lesmateriaal Giants vanaf 14 jaar
  Een aangrijpend verhaal over een aantal jonge mensen in Rotterdam Zuid en hun rolmodellen. Met opdrachten voor en na de film.
 • HALT
  Ouders en opvoeders zijn belangrijk bij Halt. Daarom kijkt Halt samen met hen wat nodig is om hun kind te laten leren van het (grensoverschrijdende) gedrag.
 • Alleen jij bepaalt wie je bent voor jongeren van 12 tot 18 jaarin vmbo of praktijkonderwijs
  Gedragsprogramma om delinquent en/of overlastgevend gedrag te voorkomen via sport. De gemeente subsidieert het programma waarin jongeren worden gestimuleerd in het maken van de juiste keuzes. Het programma verlengt de veilige onderwijsomgeving buiten schooltijd.Dat gebeurt door jongeren te stimuleren een teamsport te beoefenen onder professionele begeleiding, binnen een sportvereniging.
 • Buurtwerk
  Jongerenwerkers van buurtwerk weten wat speelt in de wijk.