Dit schooljaar weer een stadsdictee!

Gelukkig is er dit schooljaar weer een Rotterdams Stasdictee! Ook dit jaar kunnen Rotterdamse leerlingen uit het eerste leerjaar van het vmbo tl, havo en vwo deelnemen. De spannende finale zal gehouden worden in de Raadzaal van het Stadhuis. Het dictee wordt geschreven door een bekende schrijver die ook in de jury zit. Doel van het Stadsdictee is de taalvaardigheid bij jongeren te bevorderen en het plezier in taal te vergroten.

Zonder tegenslag zal het dictee op maandag 14 februari 2022 worden afgenomen. Er mogen 45 leerlingen meedoen aan het Stadsdictee. Per categorie (vmbo tl, havo en vwo) mag een school 1 leerling afvaardigen. Om te bepalen welke leerlingen afgevaardigd worden kunt u gebruik maken van het voorrondedictee. Het voorrondedictee wordt in de week van 29 november beschikbaar gesteld. Door middel van dit dictee selecteert u uw schoolkampioen(-en) die mee zullen doen aan de eindronde in de raadzaal op het stadhuis.

U kunt uw school vanaf nu tot 10 november aanmelden op het volgende emailadres: rotterdamsstadsdicteeMO@rotterdam.nl. We hebben 45 plekken, dus een tijdige aanmelding is verstandig. Wilt u daarbij de volgende gegevens vermelden:

– naam school

– contactpersoon inclusief contactgegevens (voor mailing voorrondedictee en overige communicatie)

– categorie(-en) waarin u het voorrondedictee wilt gaan afnemen en een schoolkampioen wilt afvaardigen.

De tijdsinvestering vanuit school is voor het voorrondedictee ongeveer een lesuur en het evenement zelf is op 14 februari van 17.30-20.30 uur in het stadhuis.