Jonge Kind

Indicatie extra spelen en leren en toeleiding Peuters met een risico op (taal)achterstand krijgen vanaf 1 maart 2015 tijdens het 14- of 24 maanden consult bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie extra spelen en leren (was...
Instellingen voor peuter- en kinderopvang, schoolbesturen en gemeente hebben in Rotterdam gezamenlijk een kwaliteitskader opgesteld voor de voorschool in Rotterdam. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de Rotterdamse voorschool vastgelegd. Er...
Gelijke kansen voor elk talent Het mag voor kinderen niet uitmaken wat de afkomst, het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders is; ze krijgen gelijke kansen. Daar staan we voor in het Rotterdamse onderwijs. Met het nieuwe onderwijsbeleid...
  Een nieuw jaar met nieuwe kansen én een nieuw Rotterdams onderwijsbeleid. We presenteren dit nieuwe beleid op vrijdag 18 januari. Gelijke kansen voor elk talent! Dat staat centraal in het nieuwe onderwijsbeleid voor de komende...
Management-werkatelier 'Hoe inspireer je de ouder thuis' Op 25 januari is er een gratis management-werkatelier: “Hoe inspireer je de ouder thuis”. Een speciaal werkatelier voor managers voor het maken van een duurzaam plan...
Onderwijs010 meets Meetup010 : De zoldersessies   De gemeente bouwt aan een nieuw onderwijsbeleid voor de stad. Dat willen ze samen met ons, de onderwijsprofessionals, doen! Welke tips en ideeën heb jij...
De Rotterdampas wordt gratis verstrekt aan professionals in het Rotterdams onderwijs. Deze pas is niet alleen voor leraren en pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie, maar bijvoorbeeld ook voor onderwijsassistenten en conci...
De eerste activiteit van MeetUp010 in het nieuwe schooljaar heeft als thema Personalileren   Je kunt je al aanmelden! Kijk ook op de site van MeetUp010 voor meer informatie
Op dinsdag 5 juni verzorgt MeetUp010 #18 met als onderwerp Bildung, hoe breed is persoonsvorming?   Laten weten dat je er bij wilt zijn kan hier We zijn te gast op de Hogeschool Rotterdam, en wel op locatie Museumpark hoogbouw, ...
Op dinsdag 5 juni verzorgt MeetUp010 #18 met als onderwerp Bildung, hoe breed is persoonsvorming?   Laten weten dat je er bij wilt zijn kan hier We zijn te gast op de Hogeschool Rotterdam, en wel op locatie Museumpark hoogbouw, ...

Pagina's

Abonneren op Jonge Kind