MBO / Hoger Onderwijs

Wie verdient dit jaar de eervolle titel 'Beste Leraar van 2019'? De Verkiezing Leraar van het Jaar komt er weer aan. Wie verdient volgens jou de titel ‘Beste leraar 2019’? Welke leraar is zo speciaal, legt goed de...
Gemeente Rotterdam gewaardeerd als belangrijk leerbedrijf mbo Tijdens de 'Week van de praktijkopleider' krijgen praktijkopleiders van de gemeente Rotterdam certificaten en pluimen voor hun inspanningen bij het begeleiden van mbo-studenten...
De Rotterdamse Leerroutekaart voor statushouders. In Rotterdam zijn er voor statushouders voorzieningen en regelingen om vanaf mbo-niveau 1 tot universiteit in te stromen in het onderwijs. Om ook de overgangen tussen onderwijstypen zo soepel...
Gelijke kansen voor elk talent Het mag voor kinderen niet uitmaken wat de afkomst, het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders is; ze krijgen gelijke kansen. Daar staan we voor in het Rotterdamse onderwijs. Met het nieuwe onderwijsbeleid...
  Een nieuw jaar met nieuwe kansen én een nieuw Rotterdams onderwijsbeleid. We presenteren dit nieuwe beleid op vrijdag 18 januari. Gelijke kansen voor elk talent! Dat staat centraal in het nieuwe onderwijsbeleid voor de komende...
Gratis Rotterdampas voor professionals in het Rotterdamse onderwijs Professionals in het Rotterdamse onderwijs krijgen een gratis Rotterdampas. Dit als blijk van waardering en als dank voor hun onmisbare werk in het Rotterdamse onderwijs. Met...
De eerste activiteit van MeetUp010 in het nieuwe schooljaar heeft als thema Personalileren   Je kunt je al aanmelden! Kijk ook op de site van MeetUp010 voor meer informatie
Aanmelden voor doorstroomprogramma mbo-pabo Ken jij een mbo-niveau 4 student die de pabo wil gaan doen? Verwijs deze topper dan naar de informatie over het mbo-pabo doorstroomprogramma! In het doorstroomprogramma volg je na je mbo-...
Op 27 september organiseert de gemeente Rotterdam een bijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het voortgezet onderwijs speciaal voor zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers. In diverse workshops bespreken we...
Maak meisjesbesnijdenis bespreekbaar met confrontatietheater ‘Hechting’ is een theaterstuk dat bewustwording creëert en meisjesbesnijdenis bespreekbaar maakt. Stichting me & society organiseert deze maand 10 voorstelling voor...

Pagina's

Abonneren op MBO / Hoger Onderwijs