Voortgezet Onderwijs

Op donderdag 15 maart is het de Dag van de Leerplicht. Op die dag gaan leerplichtambtenaren naar hun scholen in Rotterdam om te vertellen wat zij doen. De leerplichtwet is er om het recht op onderwijs voor kinderen en jongeren zeker te stellen....
Hoe kan je je leerlingen veel meer uitdagen in hun ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden? En dan vooral de niet-technische skills: persoonlijk leiderschap  en ondernemingszin. Bijvoorbeeld het organiseren van trots, succes ervaren, jezelf...
 RET en schoonmaakbedrijf CSU zetten samen een vakschool (TOP-academie) op voor leerlingen in het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.  De TOP Academie leidt deze jongeren op voor een baan binnen de facilitaire...
Door intensieve samenwerking tussen drie grote schoolbesturen, wordt het onderwijs op Zuid over enkele jaren gevarieerder, beter afgestemd op de behoefte van leerlingen en hun ouders en kunnen leerlingen makkelijker doorstromen....
Door intensieve samenwerking tussen drie grote schoolbesturen, wordt het onderwijs op Zuid over enkele jaren gevarieerder, beter afgestemd op de behoefte van leerlingen en hun ouders en kunnen leerlingen makkelijker doorstromen.   Het...
Noteer alvast in je agenda!   De Nationale week van het onderwijs krijgt in Rotterdam vooral vorm door diverse onderwijsactiviteiten op 5 oktober zoals: In de ochtend de onderwijsparade voor ouders met diverse workshops en sprekers over...
Het gaat goed met het Rotterdamse onderwijs: de resultaten zijn de laatste jaren flink verbeterd, het opleidingsniveau stijgt en het aantal voortijdig schoolverlaters is spectaculair gedaald. Maar als we deze lijn vast willen houden, hebben we...
Na de zomervakantie stappen ruim zesduizend Rotterdamse leerlingen uit groep 8 over naar het voortgezet onderwijs. De keuze voor een school is belangrijk en is mede van invloed op de toekomst van kinderen. Daarom helpt deze Stadskrant leerlingen en...
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het basis- onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden? Heb je minimaal een afgeronde HBO-opleiding en wil je graag aan de slag als leraar in het basisonderwijs dan organiseren wij...
Evenals in 2017 wordt ook dit jaar een mini-conferentie gehouden over "Onderwijs rond de Jodenvervolging in Rotterdam". Onderwijs over uitsluiting en discriminatie is bijzonder urgent. Kinderen groeien op in een tijd waarin...

Pagina's

Abonneren op Voortgezet Onderwijs