Door nieuwbouw geen concessies aan Jenaplanconcept

Luuk Bijl, adjunct-schoolleider van basisschool Fridtjof Nansen is blij dat zijn school een nieuw gebouw krijgt. ‘Onze school is de laatste jaren flink gegroeid. Ons gebouw is daardoor te klein geworden om ons Jenaplanconcept goed vorm te geven. Nu moeten we ongewild concessies doen aan ons onderwijs.’ Met de nieuwbouw wordt dat opgelost. In het ontwerp is rekening gehouden met veel aspecten uit het Jenaplanconcept.

Binnen dat concept is bijvoorbeeld de relatie tussen binnen en buiten belangrijk. Luuk: ‘Onderwijs volg je niet alleen in een lokaal. Als een zwaan jonkies heeft, wil ik dat alle kinderen kunnen gaan kijken. Ze moeten vanuit hun lokaal naar buiten kunnen, ook op de verdiepingen.’ Voor deze wens is een talud en terras bedacht, waar kinderen onder andere kunnen spelen met water. Deze groenblauwe helling is geschikt voor lessen in de buitenlucht en verlengt de groene zone die door de wijk heen loopt richting de Rotte.

Vieren

Voor vieringen die centraal staan binnen het Jenaplanonderwijs, krijgt de school een grote aula waar alle 400 kinderen in passen. ‘Aan het einde van de week vieren kinderen bijvoorbeeld waar ze trots op zijn en presenteren ze, ook voor ouders, wat ze hebben geleerd.’ Luuk ziet de aula ook als een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouders. ‘Als corona voorbij is, kunnen ouders daar een kopje koffiedrinken en zo met elkaar in contact komen.’

Zorgdragen voor je omgeving

Ook het zorgdragen voor je omgeving is belangrijk binnen het Jenaplanconcept. Daarom is het nieuwe groenblauwe schoolplein ontworpen door de kinderen zelf.  ‘Door kinderen te betrekken bij het ontwerpen, neem je hun behoeften serieus en voelen zij zich ook meer verantwoordelijk’ vindt Luuk. Zelf heeft hij actief meegedacht over de duurzaamheid van het nieuwe gebouw. En hoewel de school de groenste van Rotterdam wordt, had Luuk zijn school graag nog duurzamer willen bouwen. ‘Onze wensen waren wat dat betreft helaas groter dan wat mogelijk was.’

Nauw betrokken

Luuk is heel nauw betrokken bij de nieuwbouw. ‘In het projectteam zitten mensen met verschillende expertise. Ik weet hoe het eraan toegaat in een school en wat nodig is voor kwalitatief goed onderwijs. Door de kennis te bundelen krijg je het beste resultaat.’ Luuk vindt dat het gebouw zelf al moet stimuleren tot leren. ‘We hebben een sterk concept. Dankzij de nieuwbouw kunnen we weer optimaal lesgeven volgens dat gedachtengoed.’

Voor meer informatie over onderwijshuisvesting in Rotterdam: https://onderwijs010.nl/themas/onderwijshuisvesting/