Doorstromen zal nu makkelijker zijn

Interview met Niek Kooijman, directeur Zuidermavo

 

Het voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid gaat in de komende jaren flink op de schop. Het aanbod wordt gevarieerder, beter verspreid, meer afgestemd op de behoeften van leerlingen en die kunnen ook makkelijker doorstromen. We spraken Niek Kooijman, directeur van de Zuidermavo uit Lombardijen over de plannen en wat deze voor zijn school betekenen.

 

Er komen in Rotterdam-Zuid voor het voortgezet onderwijs drie kernlocaties. U verhuist met de Zuidermavo naar Stadionpark. Welke voordelen levert dit de leerlingen van de Zuidermavo op?

‘Een nieuw gebouw met mavo, havo en vwo biedt leerlingen die willen doorstromen van mavo naar havo natuurlijk voordelen. We kennen op de Zuidermavo nu al een zogenaamde havo-route, waar leerlingen voorsorteren op een havo en naadloos kunnen doorstromen. Met alles onder één dak wordt dit nog makkelijker voor hen. Ze blijven op dezelfde school en houden dezelfde vertrouwde leraren. Je kunt binnen de school van de mavo naar de havo en, zo mogelijk, nog hoger naar het vwo. Ook op een hoger niveau examen doen in bepaalde vakken, wordt voor de leerlingen vanzelfsprekender.’

 

Zijn er nog andere voordelen?

‘Ja zeker, het gebied ademt sport en de Zuidermavo heeft sinds jaar en dag een sportprofiel. Het Stadionpark biedt door de vele sportfaciliteiten in de omgeving geweldige mogelijkheden om dit profiel verder uit te bouwen. Een nieuw gebouw ondersteunt bovendien ons om eigentijds onderwijs te kunnen blijven geven en gebruik te maken van de modernste middelen. Ons huidige gebouw uit 1960 heeft natuurlijk z’n beperkingen.’

 

Wat doet u op de Zuidermavo om het onderwijsaanbod beter te laten aansluiten op de behoeften van de kinderen op Zuid?

‘In al onze leerjaren kunnen leerlingen een aantal uren in de week extra sportlessen volgen en uit onderzoek is gebleken dat de kinderen te weinig bewegen. Onze school organiseert bijvoorbeeld regelmatig een sportdag voor leerlingen van basisscholen in de buurt. Sport leert kinderen belangrijke zaken. Denk aan concentratie, samenwerken en organiseren, maar natuurlijk ook winnen en verliezen. Leerlingen merken dat theoretische vakken beter lukken, juist omdat ze lekker veel bewegen. En zij zien dat terug in de resultaten. Bovendien is lichamelijke opvoeding  bij ons een examenvak. De extra’s op hun diploma bieden leerlingen veel voordelen bij hun vervolgopleiding.’

 

Kunt u een project of concept noemen waarmee uw school de kwaliteit van uw onderwijs heeft helpen verbeteren? 

‘Vanaf dit schooljaar krijgen al onze leerlingen een laptop in bruikleen die zij hun hele schoolloopbaan kunnen gebruiken. Wij zetten deze bijvoorbeeld in bij het tussentijds toetsen en we bieden leerlingen extra lesstof indien zij dat aankunnen of juist nodig hebben. De tussentijdse toets op de laptop geeft zowel de leerling als de docent meer inzicht in hoe ver hij/zij in bepaalde lesstof is. Als blijkt dat een leerling meer hulp nodig heeft in een bepaald vak of juist sneller gaat, kan de docent hierop inspelen door maatwerk aan te bieden. We merken dat het de leerlingen zelfvertrouwen geeft als ze weten hoe zij ervoor staan en wat er van hen verwacht wordt.’