Drempelloze doorstroom mbo-opleiding Onderwijsassistent naar pabo

De mbo-opleidingen Onderwijsassistent van Zadkine, Da Vinci College en Albeda hebben het keuzedeel Voorbereiding Pabo aangepast. Sinds dit schooljaar nemen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Thomas More Hogeschool mbo-studenten aan, die dit portfolio met een voldoende hebben behaald.  Het ontwikkelingsgericht portfolio is een alternatief voor de landelijke toelatingseisen.

Landelijke toelatingseisen

Als studenten de pabo willen volgen, moeten ze, afhankelijk van hun voor opleiding, toetsen maken voor vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Het doel van deze landelijke toetsen is om te zorgen dat studenten geen extra tijd hoeven te besteden aan het inhalen van veronderstelde kennisachterstanden binnen het curriculum.

Ontwikkelingsgericht portfolio

Uit onderzoek blijkt dat de toetsen niet aansluiten bij het praktijkgericht onderwijs in het mbo. Ze bieden slechts beperkt inzicht in wat studenten nodig hebben voor succes op de pabo.

In plaats van de toetsen, wordt een ontwikkelingsgericht portfolio aangeboden door de Vereniging Hogescholen, de mbo-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Scholen in de regio hebben dit alternatief snel omarmd vanwege de voordelen die het biedt aan Rotterdamse studenten.

Dit portfolio stelt studenten in staat om hun focus te verleggen. Het draait niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om de toepassing van kennis. Het keuzedeel geeft studenten de mogelijkheid om na te denken over hoe ze kinderen in het basisonderwijs betekenisvol kunnen laten leren in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Zo verwerven studenten niet alleen kennis, maar ook de vaardigheden die ze op de pabo nodig hebben.

‘Het portfolio is ons veel meer op het lijf geschreven. We kunnen het werk beter spreiden en we hebben meer eigen inbreng.’
Claudia, student Zadkine

‘Ik ben een groot voorstander van deze werkwijze. Hierdoor stellen wij studenten in staat om praktijkgericht aan de slag te gaan met de toelatingseisen van de Pabo. Op deze manier geven wij iedere student een eerlijke kans.’
Lois, docent Albeda

‘Heel fijn dat er nu mogelijkheden en kansen voor studenten zijn om op een soepele manier door te stromen naar de pabo.’
Wendy, docent Da Vinci College

Succesvolle samenwerking

Vertegenwoordigers van de opleidingen Onderwijsassistent bij Zadkine, Da Vinci College en Albeda bundelen hun krachten met vertegenwoordigers van de pabo’s van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Thomas More Hogeschool.

Op 1 september 2023 tekenden ze een convenant om hun samenwerking vast te leggen. Hun gezamenlijke visie is om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van studenten en hen goed voor te bereiden op de pabo. Het ultieme doel is ervoor te zorgen dat scholen in Rotterdam en omgeving in de toekomst voldoende gekwalificeerde professionals in het onderwijs kunnen verwelkomen.

Meer informatie?

Contactpersoon: Suzanne Nobels, projectleider pilot drempelloze doorstroom mbo-pabo: S.Nobels@albeda.nl