Eerste Kinderrechtenpakket uitgereikt

Vanochtend reikte wethouder Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal het eerste Kind010 Kinderrechtenpakket uit. Dit gebeurde op basisschool De Kleine Prins, locatie Dalton – Lage Land.  Het pakket is speciaal samengesteld in samenwerking met Kind010, een website voor en door kinderen, om aandacht te vragen voor kinderrechten in de Week tegen de Kindermishandeling van 15 november tot en met 21 november 2021.

In Rotterdam willen we dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen. Daarom is het ook van belang dat iedere Rotterdammer, jong en oud, op de hoogte is van de internationale kinderrechten. Ze raken namelijk aan bijna alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Denk aan onderwerpen als een dak boven je hoofd, spelen, onderwijs, gezondheid, het contact met beide ouders na een scheiding en het mogen uiten van een mening.

Het kinderrechtenpakket

De inhoud van het Kind010 Kinderrechtenpakket biedt handvatten om kinderrechten en de onderwerpen die ermee samenhangen te bespreken in de klas. Als stad willen we het blijvend bespreekbaar houden en helder maken wanneer de rechten van kinderen worden geschonden, zoals bij kindermishandeling. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen én ouders weten waar ze heen kunnen voor hulp.

Kijk voor meer informatie op: www.kind010.nl