Eerste zes schoolzorgteams aan de slag

Vanaf 20 januari 2022 zijn wijkteam-medewerkers gestart met werken vanuit basisscholen. Op zes scholen werken zij samen met de zorgprofessionals binnen de school.

De eerste zes schoolzorgteams startten in Delfshaven en Rotterdam-Zuid. Eind oktober 2022 zijn 45 schoolzorgteams actief in heel Rotterdam.

Nationaal Programma Onderwijs

Aanleiding is de coronacrisis die veel impact heeft op het onderwijs. Scholen en de gemeente Rotterdam krijgen geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om vertragingen in te lopen en leerlingen op sociaal-emotioneel gebied extra te ondersteunen.

Schoolzorgteams

In Rotterdam verstevigen we de zorgstructuur op basisscholen met School Zorg Teams (SZT). De medewerker jeugd uit het wijkteam werkt vier uur per week vanuit de school.

Daarmee versterkt de samenwerking met de andere zorgprofessionals in de school, zoals de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de medewerker van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Hulp aan kinderen kan zo sneller en passender worden geregeld.

Ga naar de pagina Nationaal Programma Onderwijs voor meer informatie.