Elisa den Boer, genomineerd Leraar van het Jaar 2019, categorie speciaal onderwijs

‘Er bestaan geen kinderen die niets willen of kunnen, ieder kind heeft iets waar het goed in is.’ Elisa den Boer is leraar op De Quackstraat, een nevenlocatie van het Schreudercollege, onderdeel van Horizon. Ze is genomineerd in de categorie speciaal onderwijs.

‘Als je de maatschappij wilt helpen, moet je deze jongeren toekomst bieden’

Elisa (49 jaar) geeft les aan de eerstejaars, na het eerste jaar stromen de leerlingen door naar het reguliere onderwijs of naar het vmbo van de hoofdvestiging. Elisa geeft alle vakken aan de eerstejaars. ‘Dus Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, loopbaanontwikkeling en culturele en kunstzinnige vorming. We zijn ook veel bezig met burgerschap, het bijbrengen van respect voor de ander. En hoe je leert communiceren, zodat je aan kan geven hoe je je voelt. Dan hoef je niet zo snel te ontploffen.’

Altijd klaarstaan

De leerlingen van Elisa hebben een bijzondere achtergrond: ‘Ze hebben te maken gehad met geweld, zelf dingen gedaan of hebben een psychische stoornis. Of ze hebben een ouder met een licht verstandelijke beperking. Wij bieden ze liefdevol een duidelijke structuur. Als je iets fout doet, wil dat niet zeggen dat je fout bent. Ik kan dus niet boos worden op een leerling, wel op het gedrag. Dat leg ik ze uit. Ze weten dat ik altijd voor ze klaarsta. En als zij zien dat je er voor hun bent, dan heb je ze gewoon.’


Van rechtbank naar diploma


Zo werd een oud-leerling in de zomervakantie opgenomen op een gesloten afdeling. ‘Hij vroeg of ik hem wilde helpen en zijn mentor wilde zijn. Hij had verder niemand, ik ben met hem mee gegaan naar de rechtbank, heb hem thuis bezocht en af en toe boodschappen gedaan. Kleine dingen maar zo belangrijk. Nu heeft hij zijn diploma gehaald en ben ik beretrots op hem!’


Het raakt Elisa wat de kinderen soms meemaken. ‘Tuurlijk, maar dat moet ook. Als het me niet zou raken, zou ik dit werk niet kunnen doen. Ik zie een kind zoals het is, ik kijk verder dan gedrag. Elk kind heeft iets waar het goed in is. De kunst is om samen die passie te ontdekken, prikkel die intrinsieke motivatie! Ik ga uit van het talent en de mogelijkheden die er wél zijn.’

Rots in de branding

Ook al is Elisa een rots in de branding voor haar leerlingen, ze zit pas 2 jaar in het vak. Zeven jaar geleden werkte ze bij Sparta als jeugdcoach, tot ze ernstig en langdurig ziek werd. ‘Ik was eigenlijk al opgegeven maar ik krabbelde er bovenop. Daardoor ben ik anders naar het leven gaan kijken. Mijn man werkte al in het speciaal onderwijs en zo wist ik hoe zwaar sommige jongeren het hebben. Ik wilde daar zijn waar ik het hardste nodig was: het speciaal onderwijs.’


Elisa haalde versneld haar Pedagogisch Didactisch Getuigschrift en startte bij het Educatief Centrum van Horizon. Nu staat ze fulltime voor de klas en binnenkort begint ze met de lerarenopleiding pedagogiek. ‘Ik wil andere docenten leren hoe ze leerlingen nog beter kunnen begeleiden. Ik hoop iets te kunnen veranderen in het onderwijs, ik vind dat we het kind meer moeten zien. Als iets niet werkt, ligt dat niet standaard aan het kind. We moeten kijken naar het totaalplaatje.’

Grootste compliment ooit

Elisa’s klas gaf haar op voor de verkiezing Leraar van het Jaar. ‘Ik viel bijna van mijn stoel, het is het grootste compliment ooit. Mijn leerlingen zeggen altijd: jij vindt alles en iedereen leuk. Dat klopt ook, ik zie altijd wel 3 positieve dingen voor elk negatief punt. Ik wil mijn leerlingen gewoon voldoende handvatten meegeven om het te redden in de samenleving. Wil je de maatschappij helpen, moet je deze jongeren toekomst bieden, daar geloof ik met heel mijn hart in.’

Stad waar alles kan

Elisa kwam vanuit Den Haag voor de liefde naar Rotterdam. Ze woont met haar man in Pernis, hun 2 kinderen zijn hier opgegroeid. ‘Rotterdam is een stad waar alles kan, zoveel mensen, zoveel meningen, dat vind ik mooi. We hebben het beste van twee werelden: het bruisende van de stad en de rust van Pernis.’