Bouwien Bovenberg, Erasmiaans Gymnasium: "Een completer mens"

Erasmiaans Gymnasium

Elk jaar lopen leerlingen van het tweede leerjaar van het Erasmiaans Gymnasium hun Maatschappelijke Stage. Bijvoorbeeld bij Thuis op Straat (TOS) Feyenoord. ‘Bij aanvang van de stage is het soms even wennen tussen de studiebollen van het Erasmiaans en de kinderen van de basisscholen in de voormalige volkswijk ‘op Zuid’. Maar al snel wordt er gevoetbald, gespeeld, gelachen en gepraat. En is er herkenning, want de verschillen blijken lang niet zo groot als op voorhand gedacht. Dat alleen al is pure winst’, legt TOS-medewerker Jurgen van Halen uit.
 

De samenwerking tussen TOS en de school begon een jaar of vier geleden met een mailtje van het Erasmiaans. Jurgen: ‘Ze mailden ons met de vraag of TOS zou willen meewerken aan de maatschappelijke stage van de leerlingen van het Erasmiaans. Wij stonden daar voor open, want TOS organiseert allerlei kinder- en jeugdactiviteiten in de wijken. Daarbij zijn we afhankelijk van vrijwilligers en stagiaires. We gingen op bezoek bij het Erasmiaans en gaven voorlichting in de klassen over wat wij van hen verwachtten.’
 

Burgerschapsvorming

Het contact was dus snel gelegd. Bouwien Bovenberg, jaarleider van klas 2 en 3 van het Erasmiaans, legt uit waarom haar school de Maatschappelijke stage (MaS) organiseert: ‘We willen de leerlingen meer bieden dan louter het reguliere curriculum. De leerlingen worden tijdens de MaS uit hun comfort zone gehaald. Buiten de school, tijdens de MaS, leren ze zichzelf op een andere manier kennen. Ze leggen contact met mensen die ze anders misschien niet zouden ontmoeten. Zoals de kinderen van de basisscholen in Feyenoord die bij TOS komen. De Mas helpt bij de burgerschapsvorming van onze leerlingen. Ze worden een completer mens. Dat vinden wij als Erasmiaans erg belangrijk.’

Leuk!

De leerlingen van het Erasmiaans hebben via de MaS al heel wat organisaties en individuele Rotterdammers kunnen helpen. Bouwien: ‘Leerlingen gaan naar het bejaardentehuis en doen leuke dingen met de bewoners. Zoals een wandeling, een bezoek aan diergaarde Blijdorp of creatieve activiteiten: tekenen en schilderen met bejaarden, gelukswandelingen uitgezet door een zeer sympathieke kunstenaar om samen met ouderen kunst te beleven. Onze leerlingen helpen mee bij schooltuinen, of doen activiteiten met mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Soms weten leerlingen van te voren niet wat ze van de MaS moeten verwachten en achteraf zijn ze vaak meer dan enthousiast: ‘ik had niet verwacht dat het zo leuk en leerzaam kon zijn!’ Dan hebben we ons doel bereikt.’

Elke klas een stageplek

Na zo’n 10  jaar MaS is de stage goed verankerd in het curriculum van het tweede leerjaar, legt Bouwien uit: ‘Wij pakken de MaS groepsgewijs aan; wij vullen de MaS niet individueel in, maar als klas. In november beginnen de mentoren met de voorbereidingen. We bekijken per klas wat leuk is om te doen. In januari leggen we de ideeën naast elkaar en worden contacten gelegd. Leerlingen mogen ook zelf ideeën aandragen en initiatief nemen. Twee leuke voorbeelden hiervan dit jaar waren de stages bij een AZC en bij Stichting Bont. In maart komen de organisaties bij wie de leerlingen de MaS gaan lopen veelal  in de klas. Er wordt een plan gemaakt en de taken worden verdeeld, zodat de leerlingen voorbereid aan de MaS beginnen.’

Wederzijds respect en waardering

Bouwien: ‘In de laatste week van april vindt de MaS daadwerkelijk plaats. Inclusief het hele voortraject besteedt  de leerling zo’n 30 uur aan de MaS. Leerlingen gaan in hun vakanties soms nog terug als vrijwilliger. Op alle stageplekken mogen we altijd terugkomen.’

De TOS verwelkomt de leerlingen van het Erasmiaans elk jaar. Jurgen: ‘Wij organiseren sportdagen voor basisscholen. Dan hebben wij veel extra handen nodig. De leerlingen van Erasmiaans helpen fantastisch mee. Zij zijn vaak nog nooit in deze wijk geweest. Het is geweldig om te zien hoe zij omgaan met de kinderen uit Feyenoord. Verschillen doen er niet toe. Er ontstaat een wederzijds respect en waardering. Dat is bijzonder waardevol. Ja, ik ben groot voorstander van de MaS. Het is nuttig voor de organisaties èn goed voor de ontwikkeling van de leerlingen.’

Tips van Bouwien van het Erasmiaans:

- begin met de vraag: willen we als school de MaS organiseren en zo ja, waarom?
- praat met mentoren én leerlingen
- besteed aandacht aan een goede organisatie: wie is waar, wanneer en wie doet wat?
- scholen mogen contact opnemen met Bouwien voor meer informatie: bovenberg@erasmiaans.nl

 

Tip van Jurgen van TOS aan scholen die voor het eerst een MaS willen organiseren:

- stuur een mailtje naar TOS, extra handen in Rotterdamse wijken altijd welkom! jurgen.vanhalen@thuisopstraat.nl