Ervaringsverhalen

Areti Sapanidis – Traousis (48), o.a. leerkracht groep 4 en 5 van RK de Regenboog deed verkorte opleiding tot rekencoördinator

‘Door de lerarenbeurs kan ik meehelpen het rekenonderwijs te verbeteren.

‘Ik geef les aan de groepen 4 en 5 op de RK de Regenboog en werk als remedial teacher. Ik ben ervan overtuigd dat het rekenonderwijs stukken beter kan. Toen ik de kans kreeg de verkorte opleiding tot rekencoördinator te volgen heb ik niet getwijfeld en deze kans met beide handen aangegrepen. Al tijdens mijn pabo-opleiding hield ik mij bezig met het rekenonderwijs. Het heeft dus echt mijn interesse en ik was dan ook blij dat de Lerarenbeurs mij deze gelegenheid bood. Ik volg de opleiding samen met een collega. We gaan samen een analyse maken van de rekenmethode die we hier op school gebruiken. Deze presenteren we op de opleiding. Met de feedback die we daar krijgen en alles wat we er leren, schrijven we een beleidsadvies voor onze directie. Hiermee helpen wij het rekenonderwijs op onze school verder te verbeteren. Ik vind lesgeven in Rotterdam, door de verschillende culturen, elke dag weer een uitdaging. Ik heb er dan ook elke dag zin in.’

 

Shannon Kop (23), leerkracht groep 5 en 6 van openbare Montessorischool Jacob Maris deed opleiding leerlingen coachen

‘De gesprekstechnieken kon ik direct in de les gebruiken.’

‘De directrice attendeerde mij op de Lerarenbeurs en de opleiding leerlingen coachen. Ik heb nu twee bijeenkomsten gehad en veel geleerd over gesprekstechnieken. Het betreft vooral gesprekken met leerlingen die zichzelf moeilijk kunnen motiveren of concentratieproblemen hebben. Ik heb de mij geleerde gesprekstechnieken al bij drie verschillende leerlingen toegepast. Ik kijk zeker uit naar de volgende lessen en ben dan ook blij dat ik dankzij de Lerarenbeurs deze opleiding kan volgen.’

Heleen Driece (35), docent Praktijkonderwijs op Accent Delfshaven deed opleiding differentiëren in de les

‘Ik zocht en vond meer verdieping in mijn differentiatie.’

‘Ik geef les aan kinderen uit de eerste en tweede klas van het Praktijkonderwijs. Ik heb gekozen voor differentiëren in de les van september Onderwijs. Deze koos ik omdat ik op zoek was naar verdieping in het gedifferentieerd aanbieden van mijn lesstof. Op het Praktijkonderwijs is dit een belangrijk thema. In mijn klas zijn de niveauverschillen groot, met name wat betreft de reken- en taalvakken.  Ook de manieren waarop mijn leerlingen leren verschillen sterk. Ik ben blij dat ik, met dank aan de Rotterdamse Lerarenbeurs deze masterclass kan volgen. Daarbij komt dat het erg prettig is om collega's te ontmoeten en geïnspireerd te raken door met elkaar aan opdrachten te werken en naar elkaar te luisteren. De opzet van de masterclass is zeer gevarieerd, theorie wordt afgewisseld met doe-opdrachten. Zo ontdekken we met elkaar de verschillende manieren van differentiëren en leren we hoe we deze kunnen toepassen in de praktijk van alledag.’

Yvette Dekker (36), leerkracht groep 1 en 2 op openbare Montessorischool Jacob Maris deed cursus ontwikkeling kleuters

‘Ontwikkeling Kleuters is een aanrader.’

‘De cursus duurde vijf dagen maar het had wat mij betreft nog vijf dagen mogen duren. Ik vond het ontzettend leerzaam. Ik heb er echt dingen geleerd die ze mij op de pabo nooit hebben verteld. Het is dan ook een opleiding waar zaken worden behandeld die buiten het bekende taal en rekenen vallen. Zoals het verschil van leren tussen de kinderen. En hoe kinderen op verschillende wijze prikkels verwerken. De vrouw die lesgaf kwam uit de praktijk, zij was echt een kei. Ja, alles wat ik op dinsdag leerde, kon ik op woensdag al in de les gebruiken. Het is echt een aanrader.’

 


Cees Brink (58), leraar Frans boven- en onderbouw van GSR deed Masterclass 21st Century Skills

‘Ik wilde weten hoe mijn leerlingen denken.’

‘De wereld van mijn leerlingen en die van mij verandert razendsnel. Ik sta nu 34 jaar voor de klas en wilde weten hoe mijn leerlingen denken. In deze tijd heerst vooral oppervlakkigheid. Leerlingen zijn sneller tevreden. Tijdens de Masterclass leerde ik hoe ik mijn leerlingen beter kan laten samenwerken. Coorporative Learning heet dit. Doen ze dit goed dan stimuleren ze elkaar en gaan ze vanzelf meer de diepte in. Ook de Texanomie van Bloom kwam langs. Hier gaat het vooral om het stellen van de juiste vragen, er zijn namelijk gradaties in. Pas je dit goed toe, dan bereik je bij de leerling ook hier een diepere laag. Ik kan zeggen dat ik, met de Masterclass op zak, met heel andere ogen naar mijn leerlingen kijk. De eerste vraag die we op de Masterclass te beantwoorden kregen was best confronterend. Deze luidde “Bestaan wij leraren over vijf jaar nog?” En als we nog bestaan, hoe ziet dat eruit? En welke kansen geeft het ons? Dat laatste, alles benaderen vanuit een positieve grondhouding is erg belangrijk. Ja, lesgeven in Rotterdam vind ik echt prettig. Het aanleren van de Franse taal is een geweldige uitdaging. En wat is de beloning mooi als ik oud-leerlingen tegenkom die positieve herinneringen ophalen of zelfs Frans zijn gaan studeren. Sterker nog: twee ex-leerlingen zijn mijn huidige collega’s. Mede door hun glanst het onderwijs hier in Rotterdam. Ook al schuurt het wel eens voor de klas, door te poetsen krijg je glans!’

Jolanda Winder (52), mentor 3e klas en docent Beeldende Vorming 2e klas, Accent Praktijkonderwijs deed cursus oplossingsgericht coachen

'Na één les kon ik er al mee werken.’

‘We werken hier op het Accent Praktijkonderwijs met een Persoonlijk Ontwikkelplan. Elke leerling heeft er een. Onderdeel hiervan zijn drie coachingsgesprekken per jaar. Ik vond dat ons coachen beter kon en wilde mij hierin verdiepen. Twee andere collega’s wilden deze cursus ook volgen. De directie attendeerde ons toen op de Lerarenbeurs. Mijn collega’s komen allebei uit een andere klas zodat elke klas nu een docent heeft die de cursus volgt. Het heeft als bijkomend voordeel dat we met elkaar kunnen oefenen. Na één les, kon ik er al mee werken. Het betrof zogenaamde schaalvragen. Dan vraag je niet aan een leerling hoe het met hem of haar gaat. Maar vraag je de leerling z’n leerprestaties een cijfer te geven. Daarna praten we over waarom hij dit cijfer geeft. En wat we moeten doen om dit cijfer omhoog te krijgen. Dit is een eerste stap naar beter coachen.‘

 

Iris Boog (29), leerkracht groep 6 van de Talmaschool, deed Master Educational Needs

‘Dankzij de opleiding ben ik nu veel zelfverzekerder.’

‘Toen ik van de pabo kwam dacht ik echt “Ik doe nooit meer iets.” Na een paar jaar begon het toch te kriebelen. Het lesgeven alleen begon ik een beetje ‘kaal’ te vinden. Ik wilde meer en merkte dat ik meer wilde weten over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ik koos daarom voor de module Gedrag van de Master Educational Needs. Ik heb er geleerd om kritisch naar de onderwijsprocessen binnen de school te kijken. Bovendien ben ik dankzij de opleiding veel zelfverzekerder geworden. Ik durf nu veel meer mijn mening te geven, vooral ook omdat ik het kan onderbouwen. Ik heb dan ook gesolliciteerd naar de LB-schaal. Hiervoor heb ik een plan geschreven en dit aan de directie gepresenteerd. Met als gevolg dat ik nu een schaal omhoog ben gegaan. Zonder de Lerarenbeurs was dit niet gelukt. Ze hebben alles betaald en ik kreeg zelfs geld om boeken te kopen. Echt geweldig! Wat ik ook geweldig vind is om met leerlingen bijvoorbeeld een taaltrip naar de haven te maken. Anders zouden ze hier nooit mee in aanraking komen.’

 

Cees van de Linden (57), docent Algemeen Vormende vakken, Klas 1 van Accent Praktijkonderwijs deed cursus coachen

‘Wat ik leer, kan ik direct toepassen.’

‘Ik ben hier in Delfshaven opgegroeid en mijn hart gaat uit naar de minderbedeelden in de maatschappij. Ik zou nergens anders willen lesgeven. Ik vind het elke dag heerlijk om met deze leerlingen te morgen werken. We zijn drie jaar geleden gestart met een coachingsproject. Dit project houdt in dat we drie keer per jaar met elke leerling een coachingsgesprek houden. Natuurlijk wisten wij dat het beter kon. We hebben er constant aan gesleuteld en ook andere cursussen gevolgd. De directie attendeerde ons op de Rotterdamse Lerarenbeurs en de cursus coaching. Ik vind het prettig en erg leerzaam. Het is een cursus van tien bijeenkomsten, we hebben er nu drie gehad. Coaching richt zich echt op onze doelgroep en biedt een prima afwisseling tussen praktijk en theorie. Ik leer er onder meer hoe ik vragen anders kan stellen. Het mooie is dat ik bij het eerstvolgende coachingsgesprek het geleerde al direct kon toepassen. En met succes! Ik ben er dan ook erg blij mee.’ 

 


Marjolein Paulussen, (58), leerkracht groep 7 en 8, openbare Montessorischool Jacob Maris deed opleiding rekencoördinator

‘Met hulp van opleiding rekencoördinator schrijf ik het rekenbeleidsplan en adviseer ik collega’s.’
 

‘Ik heb eerst opleiding rekenspecialist gevolgd en dit jaar doe ik dus opleiding rekencoördinator. Ik ben bezig met het schrijven van een rekenbeleidsplan voor de school. Het doel hiervan is te komen tot een doorgaande rekenlijn voor de school. Ik heb veel overleg met leerkrachten en interne begeleiders, van hen krijg ik veel info. Ook zit ik de rekenvergadering voor waar het complete team aanwezig is. De informatie die ik verzamel gebruik ik voor het schrijven van het rekenbeleidsplan. Dit bespreek ik tijdens de opleiding rekencoördinator. Met de feedback die ik daar krijg, zet ik de volgende stap richting het voltooien van het rekenbeleidsplan. Ondertussen help en adviseer ik ook collega’s. De feedback die ik van hen krijg, gebruik ik ook voor het schrijven van het rekenbeleidsplan.’

 

 

Jessica Verheij (27), docent Nederlands en zorgcoördinator Zuider Gymnasium deed scholing voor voorkoming radicalisering

‘Ik dacht “hier moet ik meer van weten.” De Lerarenbeurs bracht uitkomst.’
 

‘Het was twee jaar geleden na de aanslagen in Parijs. Hoewel er bij ons op het Zuider Gymnasium geen sprake was van radicalisering kwam er een filmploeg van Nieuwsuur langs. Als zorgcoördinator van onze school stond ik hen te woord. Op dat moment dacht ik echt “Hier moet ik meer van weten.” De Lerarenbeurs met de scholing voor voorkoming radicalisering kwam dan ook als geroepen. Het duurde een dag. Ik heb die dag vooral inzicht gekregen in het radicaliseringsproces. Ik snap het nu beter. Als hier op school sprake zou zijn van radicalisering, dan zou ik dat eerder signaleren en zou ik ook weten wat ik zou moeten doen. Veel van mijn opgedane kennis deel ik met mijn collega’s. Zo ben ik niet de enige die hiervan profiteert. Door mijn kennis te delen, profileer ik mij meer als zorgcoördinator.’

‘Het lesgeven op een Gymnasium in Rotterdam-Zuid betekent voor mij veel maatschappelijke betrokkenheid. Jongeren die opgroeien in Rotterdam en ook buiten de stad houden je bij de tijd. Ze zijn namelijk vaak snel, alert en assertief. Het is een uitdaging om aan hen les te geven. Daarnaast is het vaak zo dat ik écht een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van deze kinderen. De Rotterdamse Lerarenbeurs is voor mij een mooi hulpmiddel om me te ontwikkelen in wat deze doelgroep vraagt van mij als docent.’

Marion van Kapel – Van de Voort, (58), o.a. coördinator talent op RK de Regenboog deed verkorte opleiding tot rekencoördinator

‘We leren er onder meer een beleidsadvies te schrijven.’

‘Ik vind lesgeven in Rotterdam heerlijk. Ik geniet van de Rotterdamse mentaliteit: geen woorden maar daden. Dat zie ik ook terug bij de jeugd waaraan in les geef. Dat past ook bij mij, dus dat geeft veel plezier bij het lesgeven! Ik ben coördinator talent, remedial teacher en sta één keer in de twee weken voor groep 4. Samen met een collega volg ik deze opleiding. Ik leer er onder meer onze rekenmethode te analyseren. Wat doen we al goed en wat kan er anders en/of beter? Ook mijn collega's kunnen aangeven wat ze nodig hebben op het gebied van rekenen. Door deze analyse leren we tijdens onze opleiding hoe we een beleidsadvies kunnen schrijven voor onze directie. Hiermee willen we het rekenonderwijs naar een nog hoger niveau tillen. Wat we leren tijdens de opleiding is goed toepasbaar in de praktijk. Ik ben er enthousiast over en ben dan ook blij dat de Lerarenbeurs er is.’

 

Tamara van Rutten (24), leerkracht Peuterschool RK Mariaschool deed opleiding Jonge Kind Specialist

Wat ik leer, kan ik direct in de praktijk toepassen.’

‘Op advies van mijn manager koos ik voor de opleiding Jonge Kind Specialist van Thomas More. Ik ben erg blij dat ik de Lerarenbeurs mij de kans bood deze opleiding te volgen. Ik ga er één keer per maand heen en ik kan, wat ik er leer, direct in de praktijk toepassen. Neem zoiets als: het initiatief meer bij de kinderen leggen. We hebben in het lokaal overal woordjes opgehangen. De kinderen profiteren hier echt van. En ik natuurlijk ook. Ik leer veel praktische zaken en de opleiding helpt mij met de ontwikkeling van mijn visie op het onderwijs. Ja, ik woon in Roosendaal maar koos bewust voor lesgeven in Rotterdam. De diversiteit van de Rotterdamse samenleving vind ik interessant, het heeft echt mijn aandacht.’


Irene van der Horst (31), leerkracht groep 8 op Talmaschool deed Master Educational Needs

‘De uitkomsten van mijn onderzoek heb ik gedeeld met de directie.’

‘Na negen jaar lesgeven merkte ik dat ik behoefte had aan meer kennis en verdieping. Master Educational Needs leek mij wel interessant. Een collega van mij vertelde er goede verhalen over en toen bleek dat de Lerarenbeurs het betaalde, was de keuze snel gemaakt. Tijdens de opleiding merkte ik dat ik steeds meer interesse kreeg voor de functie van intern begeleider. Hiervoor moet ik meer weten over bijvoorbeeld gesprekstechnieken, de organisatie van de school en omgaan met ouders. Gelukkig komt dit tijdens de opleiding allemaal aan bod. Wat ook fijn is; de lesstof is erg praktijkgericht. Zo moest ik de ouderbetrokkenheid op mijn school onderzoeken. De directie, collega-leerkrachten en ouders hebben allemaal meegedaan aan mijn onderzoek. De uitkomsten ervan heb ik gedeeld met de directie.’

Esme van Leeuwaarden (40), Intern Begeleider op openbare Montessorischool Jacob Maris deed Ontwikkeling van Kleuter

‘De cursus helpt mij én de leerling.’ 

‘Ik wilde mijn kennis over de onderbouw vergroten en wel dat stuk dat niet over rekenen en taal ging. De cursus Ontwikkeling voor Kleuter van Medilex  was dan ook precies wat ik zocht. In de cursus wordt gekeken naar de sensomotorische ontwikkeling van kinderen. Ik ben intern begeleider en deze cursus helpt om mijn collega’s op een andere manier naar kinderen te laten kijken. Er kan nu op een nog bredere manier naar kinderen worden gekeken. Tijdens de cursus leer ik hoe ik kan inspelen op de dynamiek van een stad als Rotterdam met z’n rijkdom aan verschillen en overeenkomsten. Ik ben blij dat ik dankzij de Lerarenbeurs deze cursus heb kunnen volgen. Het was heel waardevol, alles viel op z’n plek.’

 

Willian Rotte (35), leerkracht plusklas en schakelgroep op Talmaschool deed Master Educational Needs

‘Het heeft mij enorm geholpen in mijn professionele ontwikkeling.’

‘Lesgeven in Rotterdam betekent voor mij werken in de gaafste stad van Nederland. Enthousiaste, motiverende en creatieve kinderen die je hart stelen. Maar toch kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik stil stond in mijn ontwikkeling en dat ik behoefte had aan verbreding en verrijking. Ook leek het mij leuk om met anderen, zoals docenten en medestudenten, te discussiëren over het onderwijs en aan ontwikkelingen te werken. Ik koos, met dank aan de Lerarenbeurs, voor de Master Educational Needs. Het voordeel van deze opleiding is dat deze heel breed is. Je kan kiezen uit leren, gedrag en begeleiden. Deze brede opzet werkte voor mij perfect. Na een jaar werd ik gevraagd om hier op school de plusklas op poten te zetten. Ik koos daarom voor de modules Begaafdheid en Leren. Ik ben echt blij dat ik deze master heb gevolgd. Oplossingsgericht werken vond ik bijvoorbeeld erg  interessant. Het werkt super eenvoudig en ik heb er al enorm profijt van gehad. Ja, Master Educational Needs is erg praktijkgericht, het heeft mij enorm geholpen in mijn professionele ontwikkeling.’