Ervaringsverhalen

 

Dimitri Verzijl  

Dimitri werkte eerst jaren in het bedrijfsleven, voordat hij koos voor een baan bij het Albeda College in Rotterdam. Daar is hij nu al negen jaar docent voor de opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen.

“Een twinkeling in de ogen van een student die iets begrijpt, om hulp vraagt, doorzet, zich zelf verbaast. Een leerlingen die de wereld aan het ontdekken is, is mij veel meer waard dan beoordeeld worden door een baas die ontevreden is omdat ik mijn targets niet hebt behaald.” Dimitri had zich van tevoren verdiept in Broedplaats010. In zijn werk hoort hij regelmatig dat het onderwijs achterloopt en dat er onvoldoende aansluiting is met het bedrijfsleven. Als leraar voelt hij zich daar verantwoordelijk voor. “Toen ik hoorde dat ik deel mocht nemen aan Broedplaats010, was dit voor mij een mooie kans om aan de slag te gaan met dit probleem. Samen met teamgenoten brainstormden we over oplossingen die we daarna testten in de praktijk. Het samenwerken met andere docenten vind ik belangrijk. De interactieve en vooral praktische aanpak van de Broedplaats is nuttig en werkt prima.”

 

 

Cindy Hoekwater

Cindy woont en werkt in Rotterdam. Als docent Nederlands werkt zij op OSG Hugo de Groot in Rotterdam en voelt zij zich betrokken bij de stad. Het ontwerpen en bedenken van lesmethoden en deze vervolgens in de praktijk testen vindt Cindy het leukst om te doen.

 

 

 


De opleiding bij Broedplaats010 is een bewuste keuze. “Ik wil graag werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling en meer leren over het werkveld.” Deelnemers van Broedplaats010 gaan op stadssafari en maken zo kennis met onderwijsvraagstukken in Rotterdam. “Met mijn team koos ik voor het verbeteren van de doorlopende leerlijnen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en hoe betekenisvol onderwijs daarin een plek kan krijgen.  Lesmethoden die al gebruikt worden op het basisonderwijs zijn ook geschikt voor het voorgezet onderwijs en andersom. Met een collega van Broedplaats010, werkzaam in het basisonderwijs, heb ik een les begrijpend lezen voorbereid. De vorm is hetzelfde, alleen de moeilijkheidsgraad is anders. Van elkaar leren en het samen doen is een waardevolle ervaring.”

 

Jacqueline Blaak

Jacqueline komt uit Meppel, studeerde in Zwolle maar koos na de pabo bewust voor een baan in het onderwijs in Rotterdam. Een stad waar je volgens Jacqueline echt het verschil kan maken. Ze werkt inmiddels bijna twintig jaar en momenteel is zij beleidsondersteuner ouderbetrokkenheid en leerlingenzorg voor Stichting PCBO Rotterdam-Zuid met 32 basisscholen.

Via Onderwijs010 las Jacqueline over Broedplaats010: “Ik dacht in eerste instantie dat Broedplaats010 alleen bestemd was voor leerkrachten die daadwerkelijk voor de klas staan, maar als beleidsondersteuner kon ik ook deelnemen. Ik was enorm enthousiast dat ik kon starten bij Broedplaats010. Van nature ben ik een persoon die graag wil veranderen en kansen ziet. De praktische, innovatieve aanpak van de Broedplaats010 vind ik daarom heel waardevol. Ik heb tools en handvatten gekregen waarmee ik aan de slag kan in mijn werk. Ik leerde vernieuwende werkwijzen en ontmoette nieuwe mensen. Broedplaats010 is een mooie ervaring, die ik meeneem in mijn huidige werk.”

 

Evelien Smeets

Evelien komt uit Limburg. Het was niet eenvoudig om een baan te vinden in die regio na haar afstuderen. Via Ruimbaan PO heb ik een snuffelstage gedaan bij de Emmausschool in Rotterdam. Inmiddels staat Evelien daar 2,5 jaar voor de klas.

 

 

Zij kende de Broedplaats010 via Kennisland en toen ze hoorde dat ze mocht deelnemen, was zij direct enthousiast. “Verder kijken dan je eigen klas en school vind ik leuk en leerzaam. De aanpak van de Broedplaats is anders. Design thinking en stadssafari's zijn daar mooie voorbeelden van.” De verbinding tussen het basisonderwijs en het voortgezet sprak Evelien  aan. “Ik leerde veel nieuwe mensen kennen die allemaal bewust voor het onderwijs hebben gekozen. Als team zijn we aan de slag gegaan met het onderwerp ‘motivatie van leerkrachten’.” Veel docenten verlaten bijvoorbeeld al na drie jaar het onderwijs. Het team van Evelien doet onderzoek naar hoe leerkrachten gemotiveerd kunnen worden en blijven. “We hebben verschillende scholen bezocht in het basis- en voortgezet onderwijs en ervaringen uitgewisseld. Met deze informatie gaat ons groepje een mini-interventie ontwikkelen, waarmee hopelijk een deel van het probleem kan worden aangepakt. ”