Terug naar overzicht
Fatimaschool

Extra leslokalen en spreekruimte
Project in voorbereiding

De Fatimaschool ligt in deelgemeente Schiebroek en bestaat uit een viertal schoolgebouwen, waarvan drie gesitueerd rondom een gezamenlijk binnenplein en één op een dislocatie. Het pand aan de Larikslaan 190, staat op de lijst met aandachtspanden van de Gemeente Rotterdam (2015). De huidige vier schoolgebouwen hebben 23 leslokalen, twee speellokalen en diverse overige ruimtes. Naast extra leslokalen is er behoefte aan een (gezamenlijke) aula en aan extra spreekruimte. Duurzaamheid is tevens een belangrijk aspect waar rekening mee gehouden dient te worden en het mogelijk maken van flexibel ruimtegebruik dient een belangrijk aandachtspunt te zijn binnen het nieuwe ontwerp. 

In de afgelopen jaren is het marktaandeel van de Fatimaschool gestegen wat verduidelijkt wordt in de groei van het aantal leerlingen. Het onderwijs van de Fatimaschool is erop gericht dat iedere leerling de school verlaat met een zo ruim mogelijke bagage, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Dit leidt ertoe dat ieder kind goed is voorbereid om een volgende stap te zetten binnen een gerichte opdracht, maar ook op zijn eigen levensladder.