Extra miljoenen voor aanpak lerarentekort

Het Rijk maakt 32 miljoen euro extra vrij voor de landelijke aanpak van het lerarentekort en de noodplannen van de grote steden waaronder Rotterdam. Dat maakte zij op vrijdag 24 april bekend via dit persbericht.

De extra miljoenen is structureel geld. Begin februari kondigde het Rijk al eerder 9 miljoen euro vrij te maken voor de zij-instroom in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere.

Slim organiseren

Rotterdam is blij met de 32 miljoen euro voor de landelijke aanpak van het lerarentekort. De tekorten aan bevoegde leraren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs is groot in Rotterdam. In januari heeft Rotterdam daarom het plan ‘Slim organiseren po en so’ aangeboden aan het Rijk. In dit plan staan maatregelen om het toenemende tekort aan te pakken. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de 32 miljoen euro verdeeld gaat worden, maar de verwachting is dat een groot deel naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Almere gaat. Daar zijn namelijk de tekorten het grootst. 

Werkdrukverlichting

Rotterdam wil het geld inzetten om het onderwijs anders te organiseren, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de werkdruk te verlichten, het uitbreiden van zij-instroom en het inzetten van andere vakleerkrachten naast de bevoegde leraren. Maar ook door andere professionals dan onderwijsprofessionals aan te trekken, zoals eventmanagers. Ook gebruiken we alle ervaring die nu is opgedaan met de digitalisering van het onderwijs op afstand als middel om het lerarentekort aan te pakken.