Financiële ondersteuning voor ouders

Ouders met een laag inkomen kunnen in Rotterdam voor hun kinderen in het basisonderwijs financiële ondersteuning krijgen, zodat hun kinderen kunnen meedoen aan schoolreisjes, excursies en werkweken die worden betaald met de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage (primair onderwijs) is te vinden in de factsheet vrijwillige ouderbijdrage.
Lees hier meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs.

Overzicht steunmaatregelen

Stichting Meedoen in Rotterdam

Stichting Meedoen in Rotterdam (MIR) biedt (financiële) ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouder(s)/ verzorger(s), die niet in staat zijn de kosten van binnen- en buitenschoolse activiteiten en bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen met hun hulpvraag terecht bij MIR. Te denken valt hierbij aan een fiets, een computer, zwemles en de contributie voor kunstzinnige of recreatieve activiteiten. Ook is het mogelijk om de kosten van schoolreisjes en schoolbenodigdheden te vergoeden. Voor voorwaarden en aanvragen zie MIR.

 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp kan worden ingezet voor kinderen en jeugd tot 21 jaar. Dit kan onder meer voorvan schoolreisjes en schoolkosten voor vo en po. Voor voor- waarden en aanvraag zie kansen voor alle kinderen.

 

Jeugdtegoed

Het Jeugdtegoed is voor Rotterdamse kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 17 jaar van ouder(s)/ verzorger(s) met een laag inkomen. Dit tegoed kan worden besteed aan sport- en schoolspullen, kleding, fiets, laptop, tablet, grafische rekenmachine en openbaar vervoer. Het Jeugdtegoed is een bedrag dat gestort wordt op de Rotterdampas en besteed kan worden bij verschillende winkels (en RET). Het kan niet worden ingezet voor bijvoorbeeld een schoolreis, maar wel voor allerlei andere (school)gerelateerde zaken. Voor voorwaarden en aanvragen zie Jeugdtegoed.

 

Jeugdsportfonds (JSF)

Het Jeugdsportfonds (JSF) is een jeugdfonds waar de contributie voor een sportvereniging vergoed kan worden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Voor voorwaarden en aanvragen zie JSF.

 

Jeugdcultuurfonds (JCF)

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds kan het lesgeld betaald worden. Voor voorwaarden en aanvragen zie JCF.

 

Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar van wie de ouder(s)/ verzorger(s) een laag inkomen hebben. Zij hebben hierdoor geen financiele middelen voor schoolreisjes, bijles of bijvoorbeeld een laptop. Voor voorwaarden en aanvraag zie Jeugdeducatiefonds.

 

Websites steunmaatregelen

Kijk voor meer informatie over tarieven, voorwaarden en aanvragen op de volgende websites:

www.onderwijsinspectie.nl
www.meedoeninrotterdam.nl
www.kansenvoorallekinderen.nl
www.jeugdsportfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl
www.jeugdeducatiefonds.nl