Rotterdam vergroot kansengelijkheid met flexibele schakelklas

Als eerste gemeente introduceert Rotterdam dit schooljaar een flexibele schakelklas voor de bovenbouw van de basisschool. In de flexibele schakelklas krijgen nieuwkomers extra ondersteuning en begeleiding op maat. Zo kunnen ze achterstand in taal of een ander vak inhalen. Dat vergroot hun kans om door te stromen naar het voortgezet onderwijs op een niveau dat past bij hun cognitieve capaciteit. ‘Het vergroten van kansengelijkheid is het centrale thema van het Rotterdamse onderwijsbeleid’, benadrukt wethouder Kasmi. ‘Met de flexibele schakelklas helpen we nieuwkomers om een hoger en passend onderwijsniveau te halen. We voorkomen zo onderadvisering bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.’

De flexibele schakelklas is op vier Rotterdamse basisscholen geïntroduceerd voor nieuwkomers in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. De klas is bedoeld voor nieuwkomers die na één jaar onderwijs in een gewone schakelklas binnen de school moeten uitstromen naar het reguliere onderwijs, maar de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om onderwijs te volgen in een reguliere groep 7 of 8. In de flexibele schakelklas krijgen de nieuwkomers hulp bij vakken waar zij, door hun minder goede beheersing van het Nederlands, achterstand in hebben en die bepalend zijn voor hun schooladvies.

Pilot

De flexibele bovenbouwschakelklas is dit schooljaar een pilot op vier scholen van vier schoolbesturen: de Kameleon (BOOR), Emmaus School (RVKO), Talmaschool (kind en onderwijs) en CBS de Sleutel (PCBO). De gemeente subsidieert de flexibele bovenbouwschakelklas. Scholen kunnen met het geld een extra leerkracht werven of de uren van een leerkracht uitbreiden.

In groep 7 met taalniveau van groep 3

Het eerste schooljaar krijgen nieuwkomers In Nederland onderwijs in een schakelklas. Het onderwijs is grotendeels gericht op taal, lezen en het ontwikkelen van een woordenschat. Na dit jaar worden de nieuwkomers op basis van leeftijd in een reguliere klas geplaatst. Op dat moment hebben nieuwkomers vaak achterstand in beheersing van de Nederlandse taal. In de praktijk kan dit betekenen dat een nieuwkomer in groep 7 een taalniveau scoort passend bij groep 3. Door de beperkte taalvaardigheid kunnen nieuwkomers uitleg bij niet-taal gerelateerde vakken zoals rekenen lastiger volgen. Zo ontwikkelen zij niet alleen op het gebied van taal een achterstand, maar ook bij vakken als rekenen/wereldoriëntatie. Daarbij komt dat vakken als rekenen en wereldoriëntatie in een schakelklas weinig tot niet onderwezen worden.

Niet vergelijkbaar

Het niveau van nieuwkomers is dus in verschillende opzichten niet vergelijkbaar met het gemiddelde niveau van reguliere leerlingen. Zodoende is het niveau van doorstroom naar het voortgezet onderwijs eerder een afspiegeling van hun (taal)achterstand dan van hun cognitieve potentie. De flexibele schakelklas biedt nieuwkomers de mogelijkheid hun achterstand in te halen en op een passend niveau in het voortgezet onderwijs te starten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joachim Kost, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, mj.kost@rotterdam.nl, mobiel 06-39107381, www.rotterdam.nl/pers