Gebruik binnensportaccommodaties

Van het Rijk mag bewegingsonderwijs worden aangeboden aan de kinderen op de basisscholen. Bij voorkeur zo veel als mogelijk buiten, maar wanneer dat niet kan of waar dat niet haalbaar is, mag er ook binnen gegymd worden op voorwaarde dat iedereen de geldende hygiëneregels in acht neemt.

De uiteindelijke keuze ligt bij de schooldirecties en besturen.

De sporthallen en gymzalen zijn toegankelijk voor de basisscholen en de beheerders zijn op de hoogte.

Wat mag er niet en wat is niet wenselijk:

•           Er mag geen schoolzwemmen worden aangeboden.

•           Sportclinics door externen partijen worden sterk afgeraden. Dit om te voorkomen dat externe lesgevers op meerdere scholen of locaties lesgeven, met daardoor grotere kans op verspreiding.

•           De activiteiten van de schoolsportverenging die buiten plaatsvinden, mogen doorgaan; de binnenactiviteiten niet.