Gemeente Rotterdam opent meldpunt kwetsbare kinderen

De gemeente Rotterdam start na het Paasweekend met een meldpunt kwetsbare kinderen. Professionals in de zorg en het onderwijs kunnen contact opnemen met dit meldpunt als ze zich zorgen maken om een kind. Deze extra oren en ogen zijn ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben en de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Daarnaast start de gemeente vanaf volgende week met deurbezoeken door leerplichtambtenaren bij kinderen of ouders die onbereikbaar zijn voor scholen en kinderopvang.

Het meldpunt is aanvullend op de maatregelen die de gemeente al eerder heeft genomen. Vanaf de eerste week dat de scholen en kinderopvang zijn gesloten vroeg de gemeente hen alert te zijn op kwetsbare kinderen en sinds vorige week vindt hiervan ook een inventarisatie plaats. De gemeente doet deze inventarisatie bij de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme): ‘Kwetsbare kinderen of kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben verliezen we ook in deze tijd niet uit het oog. Samen met het onderwijs en tal van jeugdinstellingen zet de gemeente Rotterdam zich tijdens de coronacrisis maximaal in om alle Rotterdamse kinderen zo veilig en gezond mogelijk te laten opgroeien en onderwijsachterstanden zo klein mogelijk te houden.’

Inventarisatie kwetsbare leerlingen

Voor de inventarisatie heeft een groot deel van de scholen en kinderopvang al informatie geleverd. Gekeken wordt naar kinderen die extra begeleiding nodig hebben (categorie 1) of in een onveilige thuissituatie zitten (categorie 2). Daarnaast inventariseert de gemeente hoeveel kinderen onbereikbaar zijn voor school of kinderopvang (categorie 3). Uit gesprekken met de scholen en de kinderopvang blijkt dat het bij categorie 3 vooralsnog gaat om tientallen leerlingen op een totaal van ongeveer 90.000 (primair en voortgezet onderwijs).

Exacte cijfers over de drie categorieën volgen in de loop van volgende week. De gemeente maakt voortaan wekelijks een inventarisatie. Op basis van de uitkomsten kijkt de gemeente in overleg met de schoolbesturen en de hulpverlening welke hulp of ondersteuning elk kind nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld extra ondersteuning zijn, zoals advies door school over thuisleren of een gesprek met een orthopedagoog of hulpverlener. Natuurlijk krijgen kinderen ondertussen de hulp en de ondersteuning die zij nodig hebben. Kwetsbare kinderen kunnen bijvoorbeeld al sinds de eerste week bij de noodopvang terecht.

Onbereikbaar: deurbezoek

Als een school nu geen contact krijgt met zijn of haar leerling dan probeert schoolmaatschappelijk werk eerst contact te krijgen. Lukt dat niet, dan volgt een deurbezoek. Het Stedelijk Team Jongerenwerk JOZ deed dit de afgelopen twee weken al. Nadia Barquioua, directie JOZ: ‘In de meeste gevallen is het contact met school door onze deurbezoeken hersteld. In een enkel geval is contact opgenomen met Veilig Thuis. Ook in deze tijd blijven jongerenwerkers actief daar waar de Rotterdamse jeugd is.’ Vanaf volgende week starten ook zo’n twaalf leerplichtambtenaren met deurbezoeken. Lukt het na twee deurbezoeken nog niet om contact te krijgen met het kind of gezin dan zoekt de gemeente, in overleg met school, contact met Jeugdzorg, Veilig Thuis of de politie.

Openingstijden meldpunt

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 14010 en meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl. In de avond en in het weekend kunnen professionals bellen met Veilig Thuis (0800-2000) of de politie.