Genieten van een groenblauw schoolplein


Basisschool De Margriet in Blijdorp heeft nu een groenblauw schoolplein. Leerlingen én kinderen uit de buurt genieten van dit plein. Basisscholen die ook zo’n plein willen, kunnen nog tot 15 november subsidie aanvragen.

Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit kan goed zijn voor de concentratie en rust. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Maar ook betere afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk bij hevige regenval.

Spelen in groen en water

Leerkracht Ruth Waakop Reijers van De Margriet: ‘Groen zit in onze DNA. We hebben al best wat groen op ons kleuterplein en wilden dit ook voor onze middenbouw. Spelen in de natuur biedt veel: het is goed voor de motoriek en is rustgevend. Bij natuureducatie is het ideaal: je vindt wormpjes en andere beestjes gewoon op je eigen schoolplein.’ Op het plein is van alles te doen; lopen over de schelpenpaadjes of de heuvel die gemaakt is van gebruikte tegels. Water oppompen, dammetjes bouwen of balanceren op de stapstenen. Het regenwater wordt beter afgevoerd, nu de regenpijpen niet meer de grond ingaan. In kleine stroompjes loopt het naar de grotere stroom toe. Deze maand gaan bollen en planten de grond in. ‘We krijgen veel bloeiende planten, goed voor de biodiversiteit’, aldus de enthousiaste leerkracht. De kinderen in de buurt mogen spelen en picknicken op het plein. Er zijn vergevorderde plannen om hen te betrekken bij het onderhoud.

Vernieuwd plein

Op gepaste afstand van elkaar openden de kinderen van De Margriet en wethouder Bert Wijbenga het vernieuwde schoolplein. Wethouder Wijbenga: ‘De Margriet mag trots zijn op haar schoolplein. Ik ben blij dat onze subsidie dit mogelijk heeft gemaakt én voor nog vijf scholen die binnenkort hun groene, waterweerbare plein opleveren. Zo komen in buurten met weinig groen steeds meer mooie, groene plekken, waar ook nog eens het water na heftige regenbuien beter wordt afgevoerd.’

Subsidie aanvragen kan nog tot 15 november

Vorig jaar stelde de gemeente voor het eerst subsidie beschikbaar voor groene, klimaatvriendelijke schoolpleinen in heel Rotterdam. De Margriet realiseerde het eerste schoolplein uit die subsidiepot. Ook dit jaar is € 400.000 subsidie beschikbaar, maximaal € 80.000 per school. Basisscholen die ook een groenblauw schoolplein willen, moeten er snel bij zijn. Zij kunnen nog tot en met 14 november een aanvraag indienen. Randvoorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor de kinderen uit de buurt. Zo profiteren ook zij mee. De subsidie is onder meer bedoeld voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. Ook voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen is subsidiegeld.

Rotterdam gaat voor groen

De subsidie maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord. Met het programma Rotterdam gaat voor groen wil de gemeente de komende jaren – in samenwerking met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties – zorgen voor 20 hectare extra groen in de stad. Het Rotterdams Weerwoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.