Gevarieerder voortgezet onderwijs Rotterdam-Zuid

Door intensieve samenwerking tussen drie grote schoolbesturen en met ondersteuning van de gemeente, is het onderwijs op Zuid over enkele jaren gevarieerder, beter afgestemd op de behoefte van leerlingen en hun ouders en kunnen leerlingen makkelijker doorstromen. Er komt simpelweg meer plek voor meer leerlingen en huisvesting van scholen wordt verbeterd.

Om de ambitieuze plannen te realiseren, hebben de drie grote schoolbesturen BOOR, LMC-VO en CVO en de gemeente Rotterdam de handen ineengeslagen en samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijsaanbod breder, diverser en toekomstproof wordt. Verder komen er drie ‘clusters’ van onderwijs: Stadionpark (rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion), Hart van Zuid (rond Ahoy en het Motorstraatgebied) en Kop van Zuid/Katendrecht. Op elke locatie komen scholen die samenwerken en hun opleidingen op elkaar laten aansluiten. Hierdoor krijgt de jeugd van Rotterdam-Zuid een gevarieerder aanbod aan opleidingen met volop kansen om door te stromen in hun eigen woonomgeving.

 

Dit zijn de plannen voor de komende jaren: 

 

Kop van Zuid/Katendrecht

 • Hugo de Groot wordt een havo/vwo school en verhuist naar Kop van Zuid;
 • Young Business School Rotterdam (waaronder het vrijeschoolonderwijs) breidt de vmbo/mavo-capaciteit uit;
 • Rotterdams Vakcollege De Hef krijgt een mavo-afdeling.

 

Stadionpark

De volgende scholen met onder meer een sportprofiel verhuizen naar een nieuwe onderwijsvoorziening:

 • Vmbo Veenoord en vmbo Slinge vormen samen een vmbo basis/kader/gl-school.

 • De Calvijnscholen Business School, de Zuidermavo en Vreewijk Lyceum vormen een mavo/havo/vwo-school.

 • De scholen zullen samenwerken met elkaar en met de (sport)partners in het gebied.

Stadionpark is een gebied in ontwikkeling rondom de Kuip, de sportcampus en het nieuwe Feyenoord stadion waar sport en bewegen centraal staan en zo’n 2500 nieuwe woningen gepland staan.

 

Hoogvliet en andere scholen

 • In Hoogvliet werken Penta Hoogvliet en Einstein Lyceum nauw samen. Met als doel dat jongeren op alle niveaus voortgezet onderwijs kunnen volgen en er ook inhoudelijk een aantrekkelijk onderwijsaanbod ontstaat.

 

Hart van Zuid (rond Ahoy en Motorstraatgebied)

 • Het Zuiderpark College (vmbo, mavo) en het Montfort College (mavo, havo, vwo) gaan samenwerken met de scholen voor voortgezet onderwijs en mbo van andere besturen, die ook in deze buurt staan.

 

IJsselmonde

Palmentuin vmbo biedt per augustus 2020 een veelzijdig, nieuw curriculum aan. Daarin is het bestaande ‘On Stage’ onderwijsprogramma aangevuld met ‘Off Stage’ vakken. ‘Off Stage’ omvat vakken als decorbouw, licht- en geluidstechniek, grimeren, kostuumontwerp, evenementen organisatie en catering. Dat programma wordt aangeboden onder de nieuwe schoolnaam PT010 - De Palmentuin voor Theater. De school werkt nauw samen met MT010 - De Mavo voor Theater, Islemunda, Podium van IJsselmonde en Jeugdtheater Hofplein.

 

In de wijken

 • Het Zuider Gymnasium verhuist in 2021 naar het Poortgebouw van het voormalig Zuiderziekenhuis;

 • Het Vreewijk Lyceum gaat in het huidige gebouw verder als categorale havo waarbij het intensief samenwerkt met basisschool De Mare;

 • Calvijn Juliana verhuist naar een ander schoolgebouw aan de Roerdomplaan.

 • Met de andere voortgezet onderwijs-besturen op Zuid van de scholen Avicenna, Wartburg, De Passie en STC, wordt samengewerkt op het gebied van inhoud en profilering. Een goed voorbeeld hiervan is de Haven Havo. Deze opleiding biedt havoleerlingen de kans op een carrièrestart in en om de Rotterdamse haven.

 

Aantrekkelijke onderwijskundige profielen en concepten

Voor ouders, scholen en werkgevers moet helder zijn wat de ene school ten opzichte van de andere school te bieden heeft. Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit aantrekkelijke onderwijskundige profielen en concepten, zoals Dalton- en vrijeschoolonderwijs, Business School, thuiswerkvrij onderwijs, een categoraal gymnasium en aanvullende lesprogramma’s in de richting van kunst en sport.