Gezonde school-adviseur voor jouw school?

Corona heeft invloed op het welbevinden van kinderen en op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom heeft de gemeente een aanbod aan interventies voor versterking van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. Daarnaast betaalt de gemeente van NPO-geld ook Gezonde School-adviseurs. Maar wat kan zo’n adviseur voor jouw school doen?

‘Bij een gezonde school gaat het natuurlijk om meer dan alleen welbevinden’, benadrukt Saskia van Breugel. Zij begeleidt scholen al vele jaren als Gezonde School-adviseur. ‘Denk aan bewegen, voeding, relaties en seksualiteit, maar voor de doelstelling van het NPO kunnen scholen ons specifiek inzetten voor het onderwerp welbevinden. We helpen met vier stappen. Eerst inventariseren we welke activiteiten scholen al aanbieden. Dit leggen we vast in een activiteitenplan (beleid). In het plan staat ook bij wie leerlingen, leraren en ouders binnen én buiten de school terecht kunnen voor vragen. Hiermee is voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer activiteiten plaatsvinden. We kijken ook of het aanbod voldoet of dat nieuwe of andere activiteiten zinvol zijn. Tenslotte denken wij mee hoe de school ouders en externe (zorg)partners kan betrekken.’

Niet opnieuw bedenken

‘Scholen denken misschien “moet dat zo uitgebreid allemaal”, maar het levert je als school ook veel op’, is de overtuiging van Saskia. ‘Door voor schoolteam, ouders en leerlingen zichtbaar te maken wat je doet en belangrijk vindt, gaat het onderwerp leven. Er komt meer draagvlak en voor onderwijsprofessionals is het dan makkelijker om zich er voor in te zetten. Bovendien hoef je, als je een activiteitenplan en beleid hebt, niet jaarlijks helemaal opnieuw te bedenken wat je gaat doen. Ook kun je makkelijker nagaan welke activiteiten en interventies werken, waar behoefte aan is en wat past bij de school.’

Verdieping

Gezonde School-adviseurs kennen het aanbod aan interventies goed en kunnen scholen helpen om daarin keuzes te maken. Saskia: ‘Het meest effectief zijn interventies met opbouw in de activiteiten passend bij de leeftijd van leerlingen, zodat je verdieping krijgt in wat leerlingen leren.’ De adviseurs zijn ook op de hoogte van gemeentelijk beleid, zoals veiligheid op school en Lekker Fit!. ‘Het is natuurlijk mooi als verschillende activiteiten elkaar versterken’, vindt Saskia. ‘Bewegen en voeding dragen ook bij aan welbevinden.’

Wil je weten hoe een Gezonde School-adviseur jouw school kan ondersteunen, neem dan contact op met Saskia via saskia@onwijsgezond.nl of haar collega Linsey van Hauwaert via lcm.vanhauwaert1@rotterdam.nl.