Direct naar content

Girlsday 2021

Op Girlsday, een internationaal initiatief gericht op meiden tussen de 10 en 15 jaar, maken meisjes kennis met bèta-, technische en ict-beroepen. In Nederland is de organisatie in handen van expertisecentrum VHTO met als doel is om ze te motiveren voor deze opleidingsrichting. Dit doen ze bijvoorbeeld door het inzetten van vrouwelijke rolmodellen. Zo krijgen ze een goed beeld van technisch werk. Rotterdam wil graag ook hun technische talent benutten.

Editie Girlsday 2021
Om het aandeel vrouwen in de techniek te verhogen organiseert het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek (VHTO) elk jaar Girlsday. Door corona kunnen de meiden niet op bezoek bij de verschillende projecten, maar krijgen ze digitale presentaties. Ook de gemeente Rotterdam doet weer mee. Rotterdamse scholen die meedoen zijn GSR Rotterdam, Scheepvaart en Transport College en Mavo Centraal. 126 meiden zitten donderdag klaar voor bijvoorbeeld presentaties in het teken van bouwen aan een levendige stad, klimaatadaptaties in je eigen omgeving en digitale participatie. Techniek speelt een grote rol bij deze belangrijke toekomstopgaven voor Rotterdam.

Waarom Girlsday?
Het is belangrijk dat de gemeente Rotterdam meedoet aan Girlsday. Veel meiden hebben geen idee welke beroepen er zijn in de technische sector.  Ze hebben vaak ook geen voorbeeld in hun omgeving, van een vrouw die in de technische sector werkt. Dat is jammer, want daardoor kiezen minder meiden voor een technisch beroep. En gaat er dus wellicht veel bèta-, technisch- of it-talent verloren.  Inmiddels kiezen veel meer meisjes voor exacte vakken in het voortgezet onderwijs en kiezen ook veel meer vrouwelijke studenten voor bèta, technische en ICT-studies dan in het verleden. Maar uit cijfermatige analyses blijkt dat het aandeel meisjes dat kiest voor een bèta/technische(school)loopbaan vele malen kleiner is dan dat van jongens/mannen. Het is belangrijk dat de meisjes al vroeg voorgelicht worden welke interessante technische beroepen er te vinden zijn. Dat ze een goed beeld hebben van de verschillende mogelijkheden en hier rekening mee kunnen houden bij de belangrijke keuzemomenten in hun (school)loopbaan. Met name op de belangrijke keuzemomenten zoals; bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs (de keuze voor een school waar techniek/technasium aangeboden wordt), in het voortgezet onderwijs bij de profielkeuzes, bij de keuze voor een vervolgopleiding (mbo, hbo en wo) en zelfs nog bij de keuze voor een werkomgeving (in de industrie of techniek of daarbuiten) verliezen we meisjes en jonge vrouwen voor bèta/techniek.

Gerelateerde artikelen