Gratis begeleiding van aangepast vervoer naar fiets of ov

Rotterdamse leerlingen die naar school reizen met aangepast vervoer, kunnen van de gemeente gratis begeleiding krijgen bij leren reizen met fiets of openbaar vervoer. Zelfstandig leren reizen is een grote stap richting meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Het geeft kinderen ook meer vrijheid, bijvoorbeeld om af te spreken met andere kinderen. Jongeren die zichzelf beter kunnen redden als ze van school gaan, hebben meer kans op een vervolgopleiding of werk.  

Stap voor stap

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat kinderen willen leren om zelf te reizen, maar dat ze dat spannend vinden en behoefte hebben aan oefenen. Daarom krijgen ze een ervaren begeleider van stichting MEE waarmee ze stap voor stap leren reizen. Als blijkt dat het (nog) niet lukt om zelf te reizen dan kan een kind gebruik blijven maken van de taxi.

Kinderen die na de begeleiding zelf kunnen reizen, krijgen van de gemeente een vergoeding voor fiets of ov.

Ouders wijzen op wat mogelijk is voor hun kind

Als u denkt dat een leerling van uw school in staat is om te leren om zelfstandig te reizen, dan kunt u de ouder(s)/verzorger(s) of wijzen op de informatie op https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerlingenvervoer/ of de flyer geven (zie onderstaande link). Hier staat onder andere dat ouders een afspraak kunnen maken voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor hun kind door een mail met naam en telefoonnummer te sturen naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Over de drempel

In het onderzoek van de gemeente geven ouders/verzorgers aan dat zij het belang zien van zelfstandig leren reizen, maar dat zij denken dat hun kind dat niet kan. Daarom hoopt de gemeente dat zij een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Want er is vaak meer mogelijk dan ouders/verzorgers denken.

De gemeente heeft dit schooljaar ouders/verzorgers van vier scholen voor voortgezet speciaal onderwijs via een brief geïnformeerd over de begeleiding voor hun kind. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers vanaf volgend schooljaar op verschillende momenten een brief krijgen. Ook in de aanvraag voor leerlingenvervoer staat informatie over de hulp bij leren reizen. Zo wil de gemeente het idee bij ouders/verzorgers dat leerlingenvervoer voor altijd is, ombuigen en ze over de drempel helpen om hun kind te leren om zelfstandig te reizen.