Kinderombudsman schenkt basisscholen gratis lessen kinderrechten

De Rotterdamse kinderombudsman heeft vijf gratis lessen over kinderrechten gemaakt voor leerlingen uit groep 6 tot en met 8 van de basisschool.

Scholen kunnen de lessen vinden op de website van de kinderombudsman. Ze kunnen getoond worden op een digibord. Elke les bestaat uit uitleg en opdrachten. En er is een handleiding voor de leerkracht. De kinderombudsman biedt te lessen aan als cadeautje om op die manier wat terug te kunnen doen voor de leraren die in coronatijd zo hard gewerkt hebben om al hun kinderen les te geven. En natuurlijk voor al die leerlingen die zo hun best doen en deden om thuis hun schoolwerk te maken.

Kinderrechten en burgerschapsonderwijs

Een kind dat zijn rechten kent, kan beter voor zichzelf opkomen. Bijvoorbeeld als een kind gepest wordt op school. Of als het mee wil praten over belangrijke beslissingen in zijn leven. Of als een kind vervelende reacties krijgt op zijn posts op Instagram.

Inhoud lessen

  • Les 1: wat zijn kinderrechten en wie is de gemeentelijke kinderombudsman eigenlijk? De kinderen gaan op kinderrechtenjacht.
  • Les 2: kinderrechten kunnen met elkaar botsen. Hoe bepaal je welk kinderrecht voorgaat? Kinderen leren hierin een afweging te maken. Ook stellen ze zelf een kinderrechtenverdrag op voor een nieuw land.
  • Les 3: Ieder kind heeft het recht om te participeren. Wat betekent dat moeilijke woord en hoe doe je dat, participeren? De kinderen schrijven samen een brief aan hun burgemeester.
  • Les 4: deze les gaat over privacy. Kinderen vinden veel minder privé dan de wet bepaalt. Welke gevaren schuilen er in het opgeven van je privacy op internet? Kinderen onderzoeken die gevaren en krijgen tips om die gevaren te beperken.
  • Les 5: de les “Wat wil je later worden?” gaat op de invloed van kinderrechten op later. Kinderen denken na wat ze op school willen leren voor later.