Meer groenblauwe schoolpleinen

Subsidie toegekend aan zes Rotterdamse scholen
De gemeente Rotterdam heeft zes basisscholen in totaal 400.000 euro subsidie toegekend. Daarmee kunnen zij hun schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker maken. Hiervan profiteren ook de kinderen uit de buurt.

Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit kan goed zijn voor de concentratie en rust. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Een groenblauw schoolplein zorgt ook voor een betere opvang en afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk bij hevige regenval.

Deze zes scholen krijgen subsidie

In totaal dienden 36 Rotterdamse basisscholen een subsidieaanvraag in voor zo’n groenblauw plein. Een school kon punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maakten meer kans op subsidie. De scholen krijgen tussen de € 49.000 en € 80.000 subsidie. De aanleg van de zes nieuwe groenblauwe schoolpleinen gaat naar verwachting van start in 2020.

De volgende zes scholen hebben subsidie gekregen:

  • Augustinusschool (Oude Westen)
  • Valentijnschool (Bospolder-Tussendijken)
  • Christophoorschool (Zuidwijk)
  • PCBS De Rank (Rozenburg)
  • De Margriet (Blijdorp)
  • Oscar Romeroschool (Crooswijk)

Valentijnschool blij met subsidie

Martin Krijgsman, adjunct-directeur van de Valentijnschool in Bospolder-Tussendijken, is blij met de toegekende subsidie. “Ons huidige schoolplein is in feite één grote betonplaat. We willen heel graag meer groen en water, zodat kinderen van onze school en de buurt er fijner kunnen spelen. En dan kunnen we ook vaker les geven op het plein, denk aan natuur-, reken- en technieklessen met behulp van bijvoorbeeld de watervoorzieningen. Kortom, een mooie kans om het onderzoekend en ontwerpend leren in de omgeving een boost te geven.”

Voor de Valentijnschool is een nieuw groenblauwplein ook om een andere reden zeer gewenst: bij hevige regenval stroomt nu een deel van de wc’s over. Een betere afwatering als onderdeel van het nieuwe schoolplein moet ook dat verhelpen. Krijgsman gaat de komende tijd namens de Valentijnschool in gesprek met de gemeente en met experts als ‘de moestuinman’, natuurspeeltuin de Speeldernis en de buurt om tot een goed ontwerp te komen. “In 2020 hopen we het ontwerp gereed te hebben en te kunnen starten met de aanleg.”

Ook voor de buurt

Randvoorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor de kinderen uit de buurt. Hierdoor profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt. De subsidie is onder meer bedoeld voor het ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. En voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. De gemeente onderzoekt op dit moment of er een tweede subsidieronde komt. Wethouder Bert Wijbenga: “Het is mooi dat deze scholen met onze subsidie aan de slag kunnen om hun schoolplein waterweerbaar en groen te maken. Voor Rotterdam is naast stads en stenig steeds ook steeds meer plek voor prachtig groen. Ik wens de scholen veel succes en plezier met de uitvoering en zie er naar uit om straks het resultaat te bewonderen.”

Rotterdam gaat voor groen

De subsidie maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord. Met het programma Rotterdam gaat voor groen wil de gemeente de komende jaren – in samenwerking met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties – zorgen voor 20 hectare extra groen in de stad. Het Rotterdams Weerwoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.