Groenblauw schoolplein voor De Klaver

Saaie, grijze tegels maakten plaats voor een groene oase. Nu kunnen de leerlingen van basisschool De Klaver in Carnisse voortaan volop spelen én leren op hun vernieuwde schoolplein. Na schooltijd, in de weekends en vakanties zijn alle kinderen uit de buurt er welkom. Voor het nieuwe groenblauwe plein bij De Klaver heeft de school een subsidie ontvangen van de gemeente Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb kwam vrijdagmiddag 8 december feestelijk het plein openen.

Het 650 m2 grote schoolplein van De Klaver was bijna helemaal betegeld. Dus was het er erg heet in de zomer en was er wateroverlast in tijden van veel regen. Alle reden dus voor een groenblauw schoolplein met veel bomen en groen, waar water op een natuurlijke manier kan wegstromen. Ook al omdat het de visie van De Klaver is dat kinderen recht hebben op een omgeving met planten, natuur en insecten. Om kinderen niet alleen uit boeken over de natuur te laten leren, maar ook in het echt, dus op het plein. Veel kinderen in oude stadswijken hebben nu eenmaal geen tuin, waardoor ze niet automatisch in contact komen met de natuur. Een groenblauw schoolplein helpt daar natuurlijk bij. In maart 2022 diende de school met succes een subsidie aanvraag in bij de gemeente voor zo’n plein.

Het nieuwe schoolplein van De Klaver

Plannen maken

Met de inbreng van de kinderen, ouders en buurtbewoners gingen de ontwerpers aan slag. Zo bedachten kinderen uit groep 7 allemaal oplossingen voor hun schoolplein, die ze verwerkten in tekeningen, maquettes en een presentatie. Tijdens een instuifmiddag dit voorjaar konden volwassenen en kinderen uit de buurt hun wensen voor het schoolplein doorgeven. Daarnaast waren er acties om het plein alvast op te fleuren.

Waarom een groenblauw schoolplein?

Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie en rust en zo verbeteren de leerprestaties. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Een groenblauw schoolplein zorgt ook voor meer plant- en diersoorten. En als het erg hard regent, wordt het water beter afgevoerd. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk. Op deze manier wordt de stad nog groener en klimaatbestendiger!

Ambassadeurgemeente

Rotterdam werkt al jaren aan groenblauwe schoolpleinen. Vanaf 2019 kregen in totaal 24 scholen subsidie van de gemeente voor het aanleggen van zo’n groenblauw plein.

Daarnaast zijn er openbare pleinen waar scholen gebruik van maken. Ook die pleinen worden opgeknapt. Zo waren dat in 2023 de pleinen aan de Louwerslootstraat, de Nozemanstraat, het Schelfplein en het Dempoplein. En ook voor nieuwbouwscholen heeft de gemeente sinds kort een subsidieregeling. Met de aanpak van de groenblauwe schoolpleinen is Rotterdam succesvol; niet voor niets is Rotterdam in 2023 een van de 5 ambassadeurgemeenten van Jantje Beton en IVN.

Rotterdam gaat voor groen

Deze subsidie maakt onderdeel uit van ‘Rotterdam gaat voor groen’ en ‘Rotterdams WeerWoord’. Vanuit het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen heeft de gemeente – samen met o.a. bewoners en bedrijven – 20 hectare groen toegevoegd aan de stad. Waarbij er ook aandacht is voor biodiversiteit. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.

Wil jij ook een groenblauw schoolplein?

Rotterdamse basisscholen opgelet! Voor het groener en klimaatbestendiger maken van jullie schoolpleinen is er nu een financiële bijdrage beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen