GSR

Schoolleider Erik Harinck van de GSR: ‘Jaarlijks verrichten onze leerlingen 15.000 stage-uren ten goede van de maatschappij’

Voorheen werd de MaS op de GSR - ‘onderwijs voor en door christenen’ is de slogan van de school- voornamelijk binnen christelijke kringen ingevuld. Ongeveer drie jaar geleden besloot een groepje docenten en leidinggevenden van de GSR te starten met een nieuwe, bredere opzet van de Maatschappelijke Stages (MaS) op hun school. Daar waren meerdere redenen voor, leggen schoolleider Erik Harinck en Rick Kooijman uit. Rick, een van de vijf MaS-coördinatoren op de GSR: "We willen de leerlingen beter voorbereiden op én meer laten betekenen voor de maatschappij."
"De GSR maakt een periode van ontwikkeling en verandering door", licht Erik toe. "En de omarming van de MaS in het curriculum kan daar niet los van worden gezien. We willen als christelijke school nadrukkelijker deel uitmaken van de gehele Rotterdamse samenleving. We willen meer betekenen voor die samenleving. We willen onze leerlingen in contact brengen met mensen, plekken en instellingen buiten hun vertrouwde omgeving. Die omgeving is voor onze leerlingen, maar ook voor de meeste docenten, van oudsher de kerk en het aanverwante netwerk."Rick vult aan: "Anders gezegd: met de MaS stappen we uit de kerkelijke zuil en richten we ons tot de hele stad."
Voedselbank en Vrouwenopvang
Erik en Rick leggen uit hoe belangrijk en betekenisvol de MaS kan zijn. Erik: "Elke GSR leerling besteedt circa 30 uur aan de MaS. Dat doen zij voornamelijk in de leerjaren 3, 4  en 5. Dat gaat dan om ruim 500 leerlingen. Dat komt neer op 15.000 uur die tot nut van de maatschappij komen! Een inspirerend gegeven." Rick: "Enkele leerlingen hebben hun MaS bij de Voedselbank gedaan. Aanleiding was een verzoek van de Voedselbank om 400 Sinterklaascadeautjes in te pakken voor gezinnen met een smalle beurs. Onze leerlingen gingen enthousiast aan de slag en pakten maar liefst 700 cadeautjes in. Toen is besloten om de 300 overige cadeautjes te schenken aan de Vrouwenopvang. Zo nuttig en betekenisvol kan de MaS zijn. Onze leerlingen hebben een bijzondere ervaring opgedaan en hun blik verruimd."
Positief en negatief
De MaS levert positieve, maar soms ook negatieve ervaringen op vertelt Erik. "Een positief voorbeeld was een debatreeks met islamitische leerlingen. Dat is leerzaam en leuk. Negatief is de confrontatie met mensen die vloeken. Dat is voor sommigen even schrikken. Maar het is wel de realiteit in de samenleving waar onze leerlingen mee moeten leren omgaan."
Aanpak van de MaS
Over het nut van de MaS, zowel voor de leerlingen als wat betreft maatschappelijke opbrengst, bestaat geen twijfel. Maar hoe het te organiseren op school? Hoe heeft de GSR dit aangepakt? Erik: "We vroegen rond op de school: wie heeft zin, wie wil meewerken aan een nieuwe opzet van de MaS? Wie is overtuigd van het belang ervan? Zo ontstond een enthousiast groepje leerkrachten dat ik als schoolleider aanmoedigde om hun ideeën in te brengen. We maakten een symbolische start met de nieuwe MaS-coördinatoren op de tijdelijke trappen bij Rotterdam CS. We gingen aan de slag onder het motto niet lullen maar poetsen."
Rick: "Inzichten en verwachtingen verschilden nogal bij de MaS-coördinatoren. Soms schuurde het behoorlijk. Bijvoorbeeld na het vloekincident. Maar dat is helemaal niet erg. Sterker nog, zo houden wij elkaar scherp. We hadden enkele uitgangspunten als vertrekpunt, maar geen vooropgesteld plan. Learning on the job was en is de insteek. Inmiddels werken we samen met vier basisscholen in de buurt, de Voedselbank, Stichting Present, Samen010 en meerdere zorginstellingen." Elke MaS-coördinator heeft een eigen netwerk, maar leerlingen kunnen ook zelf stageplekken aandragen. "De MaS op de GSR is niet meer weg te denken", aldus schoolleider Erik. "Ik ben sterk voorstander van een MaS op elke school. In het belang van de leerlingen en de maatschappij."