Gunning aanbesteding onderwijszorgarrangementen

07 juni 2018

Onderwijszorgarrangementen

Vanaf 1 augustus 2018 wordt gestart met geselecteerde zorgaanbieders voor het leveren van jeugdhulp op scholen; ook wel onderwijszorgarrangementen genoemd.

De aanbesteding van deze arrangementen is uitgevoerd in samenwerking met de samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO en een aantal regiogemeenten. De aanbesteding van de gemeente Rotterdam voor deze arrangementen is eind mei 2018 definitief gegund. Voor nu zijn de gegunde partijen Pameijer, Parnassia en Horizon. Voor twee onderdelen van de opdracht vindt de gunning in een later stadium plaats.

Om zorg te dragen voor een goede landing van deze arrangementen en effectieve hulp voor jeugdigen, worden door de gemeente Rotterdam en de aanbieders op korte termijn afspraken gemaakt. De zorgcontinuïteit en overdracht, als er sprake is van de overgang van een oude naar een nieuwe aanbieder, zijn een belangrijk onderdeel van dit gesprek. Daarnaast vinden er op dit moment voorlichtingsbijeenkomsten plaats in samenwerking met Koers VO en PPO.  

Als u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Rachida Kahlun, contractmanager onderwijszorgarrangementen via rba.kahlun@Rotterdam.nl