Werkwijze Handle with Care kan veel leed besparen

In deze week tegen kindermishandeling voert Rotterdam de werkwijze Handle with Care in. Het houdt in dat een school melding krijgt als de politie bij een van de leerlingen is langs geweest na een incident van huiselijk geweld. De school kan de betrokken leerling dan extra steunen.

We spreken een Intern Begeleider (IB’er) van een school op Zuid* over het nieuwe ‘meldsysteem’. Hij legt uit: ‘We krijgen een mail binnen met HWC en de naam van het kind erbij. Er staan verder geen details in. Ik geef de naam van de leerling door aan de betrokken leraar. Die kan dan extra op het kind letten en positieve aandacht geven, zonder het incident zelf te benoemen.’

Gedragsverandering

‘Omdat het om een nieuwe maatregel gaat, moeten we nog kijken hoe we het op onze school gaan vormgeven. Maar dat het een goede maatregel is, staat voor mij vast. Als kinderen plotseling met fysiek geweld te maken krijgen, kunnen ze opeens een gedragsverandering laten zien. Ze kunnen bijvoorbeeld boos en agressief worden naar andere kinderen of zich terugtrekken. Het is dan goed om te weten wat daarachter zit.’

‘Maar ik weet ook van een jongen voor wie huiselijk geweld de gewoonste zaak van de wereld was. Acht jaar lang mishandelde zijn vader zijn moeder. We kregen nooit zorgsignalen en kwamen er eigenlijk min of meer toevallig achter. Als het meldsysteem er eerder was geweest, dan hadden we hem veel eerder kunnen helpen en hem en de ouders mogelijk veel leed kunnen besparen.’

De IB’er voorziet dat de nieuwe maatregel ook het contact met de ouders makkelijker maakt. ‘Zij weten immers dat de school nu op de hoogte is van een melding Huiselijk Geweld. De drempel om erover te praten wordt lager voor ons. Daardoor kunnen we samen kijken wat de impact op het kind is en wat het kind en eventueel de ouders nodig hebben. Want dat is voor elke situatie anders.’

Veilig voelen

‘Maar voor de kinderen is de nieuwe maatregel natuurlijk het allerbelangrijkst. Ik hoop dat ze hierdoor de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Als iemand er voor hen is en hen begrijpt, dan verlaagt dat de stress en maakt dat ze zich veilig kunnen voelen. Dat is heel waardevol. En daarnaast kunnen ze, indien nodig, zo snel mogelijk worden toegeleid naar de juiste zorg.’

De IB’er schat voorzichtig in dat er in iedere klas wel een of twee kinderen zijn voor wie deze maatregel zinvol is. ‘Maar misschien blijkt dat het er meer zijn. Hoe eerder we hen kunnen helpen, hoe beter het is.’

Foto van het officiële startmoment van Handle with care

Meer over Handle with Care in Rotterdam

In de Rotterdamse opzet is Handle with Care een samenwerking tussen Centrum voor Dienstverlening (CVD), Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (CIT/JBRR), de scholen van de schoolbesturen BOOR, RVKO, PCBO en Kind & Onderwijs en de gemeente Rotterdam. Wilt u meer informatie over de werkwijze Handle with Care? Bijvoorbeeld hoe u kan aansluiten? Neem dan contact op met Ivana van Dongen, beleid Zorg en huiselijk geweld, is.vandongen@rotterdam.nl

*In verband met de privacy en veiligheid worden de naam van de IB’er en de school niet genoemd.

Bekijk informatie per thema

Overzicht van informatie en aanbod voor scholen

De schoolbesturen BOOR, Kind en Onderwijs, PCBO, RVKO, stichting Opwijs en SIPOR hebben een mooi overzicht gemaakt voor hun scholen. In dit overzicht vindt de school achtergrondinformatie over kindermishandeling en de meldcode, aanbod voor het team en aanbod en lesideeën voor in de klas.

 

Het is bedoeld om in de Week tegen kindermishandeling extra aandacht aan het thema kindermishandeling te kunnen geven, maar ook daarbuiten blijvend aandacht voor het thema te hebben.

 

Wilt u meer weten over dit overzicht? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met Wieneke Verweij.  (Beleidsmedewerker Onderwijs en Identiteit) van RVKO.

Gerelateerde artikelen