Ik heb een havo-diploma. Ik wil werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Je hebt een baan, maar je wilt graag overstappen naar werk in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Of je hebt nu geen werk en wilt in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan de slag. Mooi! In Rotterdam zijn er genoeg mogelijkheden voor je. Met een andere achtergrond kun je prima leraar worden. Jouw kennis en ervaring zouden zomaar een mooie meerwaarde kunnen zijn. Een baan in het speciaal onderwijs is heel afwisselend. Je werkt met een diverse groep kinderen. En je betekent écht iets voor je leerlingen. Om aan het werk te gaan als leerkracht heb je een bevoegdheid nodig. Daarvoor doe je een studie aan de pabo. Je kunt ook kiezen voor een baan als leraarondersteuner.

Speciaal onderwijs voor verschillende groepen
Je wilt werken in het speciaal onderwijs. Weet je ook al met welke groep je wilt werken? Er zijn verschillende groepen. En verschillende soorten speciaal onderwijs, verdeeld over 4 clusters.

Cluster 1
Dit is het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 2
Dit zijn de scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 3
Dit is het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 4
Cluster 4 scholen verzorgen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. Klik hier voor meer informatie.

Hier vind je een Overzicht van alle Rotterdamse schoolbesturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep?

Ga studeren aan de pabo. Dat kan in deeltijd of flexibel duaal.

Wil je niet als leerkracht werken? Maar wel in aan de slag in het onderwijs? Kies dan voor de opleiding Pedagogisch Educatief Professional (associate degree). Daarmee word je Leraarondersteuner.

Deeltijdopleiding – flexibel duaal

Met je havo-diploma kun je studeren aan de pabo. Deze hbo-studie kun je in Rotterdam doen op een van de drie hogescholen.

Zie hier voor de routekaart naar een baan in het primair onderwijs.

Verdergaande informatie

Financiële ondersteuning
Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden om de opleiding voor leraar (deels) te financieren. De overheid ondersteunt of draagt bij. Zie hiervoor de tool ‘Welke regeling geldt voor mij?’ of kijk op DUO.nl.

Opleiding Pedagogisch Educatief Professional

Met deze 2-jarige hbo-opleiding word je bijvoorbeeld leraarondersteuner, VVE begeleider, pedagogisch coach of VVE coach. Dit is een associate degree opleiding (2 jaar).

Verdergaande informatie

1e of 2e graads docentenopleiding

In het voortgezet speciaal onderwijs worden ook docenten gevraagd met een 1e (maar meestal) en 2e graads bevoegdheid. Het verschil is dat je na het halen van je tweedegraads bevoegdheid mag lesgeven aan het niveau vmbo en de onderbouw van de havo en vwo. Met een eerstegraads bevoegdheid kan je ook lesgeven aan de klassen 4,5 en 6 van de havo en het vwo.

Klik voor meer informatie over het behalen van je 1e of 2e graads bevoegdheid hieronder op ‘ik wil werken in voortgezet onderwijs’.

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.