Ik heb een havo-diploma. Ik wil werken in het voortgezet onderwijs. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Je denkt erover om vanuit je huidige baan over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Of je hebt nu geen werk en wilt in de toekomst graag voor de klas staan. Dat kan! Het Rotterdamse onderwijs heeft allerlei mogelijkheden voor je. Je kunt vanuit een ander beroep prima leraar worden. Jouw kennis en ervaring kunnen waardevol zijn. Om les te geven in het voortgezet onderwijs heb je een lesbevoegdheid nodig. Daarvoor ga je naar de lerarenopleiding.

Eerste- of tweedegraads?
Je kunt studeren voor een eerstegraads of een tweedegraads lesbevoegdheid. Het verschil? Na het halen van je tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo. Met een eerstegraadsopleiding mag je ook lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo.

Je tweedegraads bevoegdheid haal je op de lerarenopleiding. Dat is een hbo-opleiding op een hogeschool. Wil je daarna je eerstegraads bevoegdheid halen? Kies dan voor een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit.

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep?

Via de links hieronder, vind je de verschillende routes naar jouw baan in het voortgezet onderwijs.

Tweedegraads bevoegdheid

Na de havo volg je een hbo-lerarenopleiding in een vakgebied van je keuze. Kies voor een voltijd- of deeltijdvariant en sluit je studie af met een tweedegraads bevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Een voltijd-opleiding duurt vier jaar. Als je in deeltijd wilt studeren hangt de studieduur een beetje van je eigen keuzes af: doe je een flexibel programma, of misschien een versnelde variant? Voor je aan je studie begint doe je daarom altijd eerst een intake. Daarin kijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien en hoe snel je er doorheen gaat. Dit hangt bijvoorbeeld af van je eerder gevolgde opleidingen en werkervaring. De meeste mensen doen tussen de twee en vier jaar over hun deeltijd-opleiding.

Een alternatief is om een beperkte tweedegraads bevoegdheid te halen. Bijvoorbeeld door eerst een hbo-propedeuse te doen en vervolgens een wo bachelor te halen. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor. Hiermee kan je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo.

Eerstegraads bevoegdheid

Als je ook aan de bovenbouw van de havo of het vwo les wilt kunnen geven en dus een eerstegraads bevoegdheid nodig hebt, zijn er verschillende routes. Je kunt eerst een lerarenopleiding aan het hbo volgen. Hiermee haal je dan je tweedegraads bevoegdheid. Dit kan je opvolgen met een hbo-master in deeltijd, waarbij je je eerstegraads bevoegdheid haalt terwijl je al voor de klas staat. Deze deeltijd-master duurt zo’n tweeëneenhalf tot drie jaar.

Een andere manier om een eerstegraads bevoegdheid te halen is door eerst een hbo-propedeuse te doen en daarmee door te stromen naar een wo bachelor. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor, of je vervolgt je wo-bachelor met een wo-master en een didactische post-master van een jaar. Ook kun je na een wo-bachelor kiezen voor een tweejarige educatieve master, of een major teaching/beta master.

Verdergaande informatie

Financiële ondersteuning

Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden om de opleiding voor leraar (deels) te financieren. De overheid ondersteunt of draagt bij. Zie hiervoor de tool ‘Welke regeling geldt voor mij?’ of kijk op DUO.nl.

Meer informatie

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.