Ik heb een havo-diploma. Ik wil werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Je hebt een baan, maar je wilt graag overstappen naar werk in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Of je hebt nu geen werk en wilt in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan de slag. Mooi! In Rotterdam zijn er genoeg mogelijkheden voor je. Met een andere achtergrond kun je prima leraar worden. Jouw kennis en ervaring zouden zomaar een mooie meerwaarde kunnen zijn. Een baan in het speciaal onderwijs is heel afwisselend. Je werkt met een diverse groep kinderen. En je betekent écht iets voor je leerlingen. Om aan het werk te gaan als leerkracht heb je een bevoegdheid nodig. Daarvoor doe je een studie aan de pabo.

Speciaal onderwijs voor verschillende groepen
Je wilt werken in het speciaal onderwijs. Weet je ook al met welke groep je wilt werken? Er zijn verschillende groepen. En verschillende soorten speciaal onderwijs, verdeeld over 4 clusters.

Cluster 1
Dit is het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 2
Dit zijn de scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 3
Dit is het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 4
Cluster 4 scholen verzorgen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. Klik hier voor meer informatie.

Op de website van het Landelijke expertisecentrum Speciaal Onderwijs  vind je meer informatie over het speciaal onderwijs. Hier vind je een Overzicht van alle Rotterdamse schoolbesturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Routes

Je wilt vanuit een ander beroep met een havo-diploma aan het werk als leerkracht in het speciaal onderwijs. Hoe pak je dat aan?

Ga studeren aan de pabo. Dat kan in deeltijd, flexibel, duaal of modulair. In Rotterdam kun je voor een pabostudie kiezen uit drie hogescholen. Je kunt bij alle drie in deeltijd studeren.

Hogeschool Rotterdam
InHolland Hogeschool
Thomas More Hogeschool

Verdergaande informatie

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.