Ik heb een hbo-diploma. Ik wil werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Je hebt een baan, maar je wilt graag overstappen naar werk in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Of je hebt nu geen werk en wilt in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan de slag. Mooi! In Rotterdam zijn er genoeg mogelijkheden voor je. Met een andere achtergrond kun je prima leraar worden. Jouw kennis en ervaring zouden zomaar een mooie meerwaarde kunnen zijn. Een baan in het speciaal onderwijs is heel afwisselend. Je werkt met een diverse groep kinderen. En je betekent écht iets voor je leerlingen. Om les te geven in het basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs heb je een bevoegdheid nodig. Daarvoor ga je naar de pabo voor een voltijd- of deeltijdstudie. Omdat je een hbo-diploma hebt, kun je direct als ‘zij-instromer’ gaan werken. Dat traject heet een zij-instroom in beroep traject.

Speciaal onderwijs voor verschillende groepen
Je wilt werken in het speciaal onderwijs. Weet je ook al met welke groep je wilt werken? Er zijn verschillende groepen. En verschillende soorten speciaal onderwijs, verdeeld over 4 clusters.

Cluster 1
Dit is het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 2
Dit zijn de scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 3
Dit is het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 4
Cluster 4 scholen verzorgen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. Klik hier voor meer informatie.

Hier vind je een Overzicht van alle Rotterdamse schoolbesturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Laat je inspireren door Erwin Stout, leerkracht cluster 4, Lombardia Rotterdam-zuid

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep met een hbo-diploma? Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • ZIB-traject (Zij-instroom in Beroep)
  • Pabo-opleiding verkorte deeltijd
  • Pabo-opleiding in deeltijd/flexibel/duaal
  • 1e of 2e graads docentenopleiding

Zij-instroom in beroep

Jij wilt vanuit je huidige beroep overstappen naar het basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan kun je starten met het ZIB-traject. Dat traject is maatwerk. Het wordt dus speciaal voor jou samengesteld. ZIB duurt maximaal 2 jaar. Je kunt zij-instromer worden als je met een hbo- of wo-diploma het ZIB traject doet. Je staat vanaf dag 1 betaald voor de klas. En ondertussen haal je in 2 jaar je bevoegdheid op een hogeschool.

Hoe pak je dat aan?
Bekijk hier de routekaart naar een baan als zij-instromer in beroep (ZIB).

Opleidingseisen
Je kunt alleen zij-instromer in beroep worden in het onderwijs met een hbo- of wo-diploma.

Verdergaande informatie

Bekijk hier de informatiebijeenkomst Zij-instroom in beroep

Meer informatie over het zij-instroom in beroepstraject:
Hogeschool Rotterdam
Inholland Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Onderwijsloket
Werken in het onderwijs (rijksoverheid)

Verkorte deeltijdopleiding

Heb je een hbo- of wo-diploma? Dan is de 2-jarige verkorte deeltijd lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) wellicht een goede optie voor jou. Met de 2-jarige deeltijdopleiding volg je gemiddeld 2 dagdelen per week de opleiding en loop je gemiddeld 1 dag in de week stage. Je hoeft geen baan in het onderwijs te hebben.

Je kan tijdens deze opleidingsroute ‘versneld voor de klas’ komen te staan. Voorwaarde is wel dat je de benodigde mijlpalen hebt afgerond. Dat wil zeggen dat je hebt aangetoond ‘beroepstaken bekwaam’ te zijn. Je hebt dan de opleidingsonderdelen/ mijlpalen van deze studiefase met succes afgerond. Voor meer informatie over de mijlpalenregeling kan je terecht bij de pabo. Verschillende schoolbesturen staan open om net zoals het ‘zij-instroom in beroep’ je in dienst te nemen. Zie het overzicht van alle Rotterdamse schoolbesturen.

Verdergaande informatie

Meer informatie
Onderwijsloket
Werken in het onderwijs (rijksoverheid)

Deeltijdopleiding – flexibel duaal

Wil je de overstap maken naar het basisonderwijs? Of kun je bijvoorbeeld niet wachten om aan de slag te gaan binnen het speciaal onderwijs? Met een deeltijdopleiding aan één van de drie Pabo’s in Rotterdam kan je je bevoegdheid halen om les te mogen geven in het basisonderwijs.

Hoe word je leerkracht in het basisonderwijs in Rotterdam? Zie hier voor de routekaart naar een baan in het primair onderwijs.

Verdergaande informatie

Financiële ondersteuning
Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden om de opleiding voor leraar (deels) te financieren. De overheid ondersteunt of draagt bij. Zie hiervoor de tool ‘Welke regeling geldt voor mij?’ of kijk op DUO.nl.

Meer informatie
Onderwijsloket
Werken in het onderwijs (rijksoverheid)

1e of 2e graads docentenopleiding

In het voortgezet speciaal onderwijs worden ook docenten gevraagd met een 1e (maar meestal) en 2e graads bevoegdheid. Het verschil is dat je na het halen van je tweedegraads bevoegdheid mag lesgeven aan het niveau vmbo en de onderbouw van de havo en vwo. Met een eerstegraads bevoegdheid kan je ook lesgeven aan de klassen 4,5 en 6 van de havo en het vwo.

Klik voor meer informatie over het behalen van je 1e of 2e graads bevoegdheid hieronder op ‘ik wil werken in voortgezet onderwijs’.

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.