Ik heb een hbo-diploma. Ik wil werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik ben net afgestudeerd.

Wil je werken in het basisonderwijs? Wat een goed idee! Er is veel werk in het Rotterdamse onderwijs. Nergens anders maakt een goede leraar meer impact dan in de grote stad! Een wetenschappelijke opleiding leidt tot startbekwame, bevoegde leraren voor het primair onderwijs in een grootstedelijke context met pedagogiek als basis.

Routes

Met je hbo-diploma kun je de opleiding Educatie Master Primair Onderwijs (EMPO) aan de universiteit volgen.

Educatie Master Primair Onderwijs

De tweejarige wetenschappelijke opleiding Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) leidt startbekwame, bevoegde leraren op voor het primair onderwijs. De opleiding richt zich specifiek op vakbekwaamheid in het primair onderwijs in grootstedelijke context en heeft de pedagogiek als basis. 

Met een hbo-diploma is er ook een mogelijkheid om te starten aan de EMPO. We bieden je dan eerst een premaster-traject aan, waarin je kennis en vaardigheden krijgt aangereikt om vervolgens succesvol in te stromen binnen de EMPO.

Het programma van EMPO richt zich op vier rollen die we aan een leraar toedichten:

  1. Pedagogische rol: aangaan van een doelgerichte pedagogische relatie, waarin het hele kind wordt beschouwd; 
  2. Didactische rol: ontwerpen en uitvoeren van onderwijs;
  3. Strategische rol: samenwerken met partners binnen en buiten de school, leiderschap in de school;
  4. Onderzoekende rol: onderzoek en reflectie op de pedagogische relatie en schoolontwikkeling. 

Verdergaande informatie


Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.