Ik heb een hbo-diploma. Ik wil werken in het voortgezet onderwijs. Ik ben net afgestudeerd.

Je hebt net je hbo-diploma gehaald. En je wilt in het voortgezet onderwijs gaan werken. Mooi! In Rotterdam zijn allerlei mogelijkheden voor je. Werken in het voortgezet onderwijs is heel afwisselend. Je werkt met een diverse groep leerlingen voor wie je als docent echt het verschil kunt maken. Je hebt natuurlijk wel een bevoegdheid nodig. Met jouw hbo-diploma zijn er verschillende mogelijkheden.  

Eerste- of tweedegraads?

Je kunt een opleiding volgen tot een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid. Het verschil? Na het halen van je tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo. Met een eerstegraadsopleiding mag je ook lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo.

Je tweedegraads bevoegdheid haal je op de lerarenopleiding. Het is een hbo-opleiding op een hogeschool. Je eerstegraads bevoegdheid haal je daarna met een extra studie aan een hogeschool of universiteit.

Routes

In de infographics achter deze links staan de routes overzichtelijk bij elkaar.

Verdergaande informatie

Tweedegraads: Kies je lerarenopleiding

Na je Havo volg je een hbo-lerarenopleiding in een vakgebied van je keuze. Kies voor een voltijd- of deeltijdvariant en sluit je studie af met een tweedegraads bevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Een voltijd-opleiding duurt vier jaar. Als je in deeltijd wilt studeren hangt de studieduur een beetje van je eigen keuzes af: doe je een flexibel programma, of misschien een versnelde variant? Voor je aan je studie begint doe je daarom altijd eerst een intake. Daarin kijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien en hoe snel je er doorheen gaat. Dit hangt bijvoorbeeld af van je eerder gevolgde opleidingen en werkervaring. De meeste mensen doen tussen de twee en vier jaar over hun deeltijd-opleiding.

Een alternatief is om een beperkte tweedegraads bevoegdheid te halen. Bijvoorbeeld door eerst een hbo-propedeuse te doen en vervolgens een wo bachelor te halen. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor. Hiermee kan je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo.

Toelating
Bij sommige hbo-lerarenopleidingen heb je toelatingseisen. Welke dat zijn hangt van het vakgebied af en/of je diploma (profiel/ eindexamenvakken).

Op de websites van de hogescholen kan je per opleiding kijken welke eventueel aanvullende eisen er zijn.

Geen nood als je nog niet aan alle eisen voldoet. Dan kan je altijd meedoen aan een zogenaamde deficiëntietoets (of -cursus) voor het desbetreffende vak. Daarmee spijker je jouw kennis bij en haal je alsnog het ontbrekende vak zodat je aan je lerarenopleiding kunt beginnen.

Eerstegraads: kies je lerarenopleiding

Als je ook aan de bovenbouw van de havo of het vwo les wilt kunnen geven en dus een eerstegraads bevoegdheid nodig hebt, zijn er verschillende routes. Je kunt eerst een lerarenopleiding aan het hbo volgen. Hiermee haal je dan je tweedegraads bevoegdheid. Dit kan je opvolgen met een hbo-master in deeltijd, waarbij je je eerstegraads bevoegdheid haalt terwijl je al voor de klas staat. Deze deeltijd-master duurt zo’n tweeëneenhalf tot drie jaar.

Een andere manier om een eerstegraads bevoegdheid te halen is door eerst een hbo-propedeuse te doen en daarmee door te stromen naar een wo bachelor. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor, of je vervolgt je wo-bachelor met een wo-master en een didactische post-master van een jaar. Ook kun je na een wo-bachelor kiezen voor een tweejarige educatieve master, of een major teaching/beta master.

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.