Help leerlingen om aanwezig te zijn

Professionals op school kunnen veel doen om leerlingen te helpen om aanwezig te zijn. Verleg je focus van verzuim naar aanwezigheid en betrokkenheid. Want het vergroten van aandacht voor aanwezigheid is de beste stap in het voorkomen van verzuim. Wil je weten hoe je dat doet? En wat de meerwaarde is van een schoolbrede aanpak? Rotterdamse leerplichtambtenaren helpen scholen om te werken vanuit het principe van schoolaanwezigheid.

Symposium schoolaanwezigheid

Op 27 mei organiseereden zij een symposium waar deskundigen vertelden over et nut en de noodzaak van de focus op schoolaanwezigheid. Een instrument hiervoor is het Multidimensional Multi-Tiered system of supports (MTSS). Het MTSS-model is een evidence-based instrument om schoolaanwezigheid in kaart te brengen en passende interventies te bedenken. Rotterdamse methodiek Leerplichtambtenaren ontwikkelen momenteel een eigen Rotterdamse methodiek voor schoolaanwezigheid.

Meer informatie

Wil je meer weten over de inzichten die tijdens het symposium op 27 mei werden gedeeld? De presentaties en documenten met extra informatie van die dag zijn hieronder beschikbaar en bieden waardevolle tips en methodes om schoolaanwezigheid te bevorderen. Door deze materialen te raadplegen, kun je leren hoe je op jouw school de aanwezigheid en betrokkenheid van leerlingen kunt vergroten. Neem voor meer informatie contact op via SchoolaanwezigheidMO@rotterdam.nl en bezoek de website www.aanwezigopschool.nl voor verdere details en praktische handvatten.

Gerelateerde artikelen