Terug naar overzicht
Hillevliet

Helpen om terug te keren naar het reguliere onderwijs
Opgeleverd project

Voor de doelgroep ‘thuiszitters’ is een bestaand gebouw in gebruik genomen en aangepast aan de eisen van deze doelgroep.

 

Thuiszitters zijn leerlingen die zijn ingeschreven op een school, maar langer dan vier weken thuiszitten. Dat kan om vele redenen zijn, vaak een combinatie van verschillende, zoals psychiatrische problemen, gedragsproblemen of thuisproblematiek. De voorziening in Hillevliet is bedoeld om leerlingen weer aansluiting te laten vinden bij het onderwijs.