Herindicatie

Per 14 maart 2016 kan een vve-instelling een extra (her)indicatie vve aanvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit kan alleen onder voorwaarde dat:

 1. het een Rotterdamse peuter betreft, en
 2. een ouder op een 14- of 24 maanden consult is geweest bij het CJG, en 
 3. op dat consult geen indicatie heeft ontvangen, en
 4. indien een ouder door het CJG is opgeroepen voor het 14- of 24 maanden consult en niet is geweest/ verschenen (no show), en
 5. de ouder naar de mening van uw organisatie op basis van de nieuwe doelgroepdefinitie wel een indicatie vve had moeten ontvangen.

De herindicatie is aan te vragen met een verwijsbrief CJG. De verwijsbrief is op te vragen via vvemo@rotterdam.nl.

 • De verwijsbrief is alleen bedoeld voor peuters die voldoen aan bovenstaande criteria
 • De verwijsbrief moet volledig ingevuld, onderbouwd en getekend worden en aan de ouder/ verzorger  worden overhandigd. 
 • Alleen volledig ingevulde en getekende verwijsbrieven worden door het CJG in behandeling genomen. 
 • De ouder/ verzorger is verantwoordelijk voor het inleveren van de verwijsbrief bij de CJG locatie (aan de balie) waar het consult heeft plaatsgevonden. 

Procedure CJG

 • Vanaf 14 maart 2016 wordt de ingeleverde verwijsbrief door het CJG in behandeling genomen en afgehandeld volgens het afgesproken tijdspad.  
 • Het CJG controleert op volledigheid. Formulieren die niet volledig/ juist zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. Communicatie hierover vindt plaats met de ouder/ verzorger. 
 • Het CJG zorgt dat de ouder/ verzorger geïnformeerd wordt over de (her)indicering.
 • De arts/ verpleegkundige van het CJG bepaalt. De laatst gestelde indicatie vve CJG is geldig. 
 • De ouder/ verzorger is verantwoordelijk voor het inleveren van de indicering bij de vve-organisatie.