Herontwerp voorschoolse periode

In het Rotterdamse onderwijsbeleid Leren Loont! 2015-2018 hebben peuterspeelzaalorganisaties, kinderopvangorganisaties, scholen en gemeente Rotterdam afgesproken dat zij de voorschoolse periode herontwerpen en harmoniseren: er komt één voorziening voor alle Rotterdamse kinderen van 2 tot 4 jaar: groep nul nieuwe stijl.

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en het leerproces van kinderen niet pas beginnen na hun vierde jaar, de huidige basisschoolleeftijd. Daarom geeft Rotterdam de voorschoolse voorziening net zo serieus vorm als de schoolse voorziening. Zodat alle kinderen op dezelfde manier in een uitdagende en stimulerende omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers worden voorbereid op de basisschool. Kinderen die samen opgroeien moeten van dezelfde opvang kunnen gebruikmaken om dezelfde goede start op de basisschool te maken.

Optimale voorbereiding basisschool

Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de huidige groep nul gaan op in die integrale voorziening waar peuters van werkende en niet-werkende ouders voor opvang terecht kunnen. De nieuwe voorziening, de groep nul nieuwe stijl, is bedoeld als optimale voorbereiding op de basisschool. Kinderen kunnen zich hier in een stimulerende omgeving ontwikkelen. Alle groepen krijgen een pedagogisch medewerker of coach met hbo-niveau. De groep nul nieuwe stijl is gericht op spelend leren en besteedt aandacht aan taal- en rekenontwikkeling, aan motorische ontwikkeling en aan sociaalemotionele ontwikkeling, zodat peuters zonder (taal)achterstand aan groep 1 beginnen.

Waarom harmonisatie?

De actielijnen in het Rotterdamse onderwijsbeleid voor de voorschoolse periode komen overeen met wat de Onderwijsraad in 2015 de Tweede Kamer adviseerde, namelijk: verhoog de kwaliteit; integreer voorzieningen en verbreed de toegankelijkheid. En dat is precies wat we doen door het harmoniseren van het huidige aanbod aan peuteropvangvoorzieningen.

Niet meer switchen

Met de introductie van één voorschool voor alle peuters maakt Rotterdam een eind aan de conjunctuurgevoelige waaier van opvangvoorzieningen, variërend van gemeentelijke peuterspeelzalen, particuliere kinderdagverblijven, groepen nul en varianten met en zonder voor- en vroegschoolse educatie (vve). Afhankelijk van de economie en de financiële situatie van ouders, switchen peuters tussen kinderopvang en de goedkopere peuterspeelzalen. Dat is slecht voor de ontwikkeling van peuters.

Samen opgroeien 

De groep nul nieuwe stijl voor alle peuters maakt bovendien een einde aan segregatie tussen kinderen van werkende ouders (die nu veelal naar de kinderopvang gaan) en kinderen van niet-werkende ouders (die nu nog in de peuterspeelzaal terecht komen). In Rotterdam vinden peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijsveld en gemeente dat kinderen die samen opgroeien ook naar dezelfde voorschoolse voorziening moeten kunnen. Kinderen ontwikkelen daar spelenderwijs de vaardigheden die zij nodig hebben om in een grote stad als Rotterdam samen te leven.

Verbonden aan basisschool

De groepen nul nieuwe stijl zijn zoveel mogelijk verbonden aan de basisschool. Dit maakt de overstap naar groep 1 makkelijk. Ook gaat informatie over de ontwikkeling van het kind niet verloren.

Alle peuters recht op 6 uur

Alle peuters van 2 jaar of ouder, die nieuw op de opvang komen, krijgen recht op 6 uur opvang in de groep nul nieuwe stijl. Ouders betalen daarvoor een inkomensafhankelijk bedrag. Kinderen met kans op (taal)achterstand krijgen een doelgroepindicatie, waarmee zij 6 uur extra opvang krijgen. Deze uren worden door de gemeente betaald. Werkende ouders kunnen naar behoefte extra uren inkopen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bepaalt of een peuter een doelgroepindicatie moet krijgen.