Het voortgezet onderwijs is weer geopend

Sinds een week is het voortgezet onderwijs weer geopend. Welke maatregelen werken het best op een school en hoe zorg je ervoor dat leerlingen en leraren zich eraan houden?

De gemeente Rotterdam werkt samen met de Erasmus Universiteit om te kijken hoe Rotterdammers gestimuleerd kunnen worden zich aan de maatregelen te houden. Drie gedragswetenschappers hebben in een proef op het Marnix Gymnasium gekeken naar de coronamaatregelen op scholen. Wat werkt wel en wat niet binnen een school. Welke maatregelen kunnen met kleine ingrepen worden toegepast en waar loop je tegenaan bij het invoeren? En hoe communiceer je de maatregelen het best? Het onderzoek leverde een lijst met tips op waar scholen wellicht hun voordeel mee kunnen doen. Het gaat hier niet om richtlijnen, maar om suggesties.

Pictogrammen

De tips voor de publieke ruimtes binnen een school gaan vooral over communicatie, bijvoorbeeld dat pictogrammen goed werken en dat instructies op ooghoogte moeten hangen. Communiceer ook niet alles tegelijk, liefst één maatregel per uiting. Herhaal regelmatig en wees consequent.

In de les

In de les gaat het erom het onderwerp met elkaar te bespreken en de leerlingen te betrekken bij de oplossing. Laat leerlingen bijvoorbeeld zelf in een experiment een oplossing bedenken. Bespreek ontwikkelingen in de les met de groep en geef regelmatig kleine aanwijzingen om leerlingen te helpen, bijvoorbeeld een mondkapjes-herinnering aan het eind van de les. Goed gedrag wordt benoemd. De meeste leerlingen doen namelijk heel goed hun best om de regels te volgen.

Voorbeeld

Docenten en schoolleiding hebben een voorbeeldrol, zo bleek uit het onderzoek. Ze moeten dan ook consequent het goede voorbeeld geven, bij overtredingen altijd leerlingen aanspreken en goed gedrag steeds belonen met een compliment.

Het onderzoek leverde een uitgebreide lijst met adviezen op. Bekijk alle tips voor omgaan met coronamaatregelen op school.