Hildegardis Mavo

Saliha, Pelien en Mohammed, leerlingen van Hildegardis Mavo: "Liever de MaS dan geen MaS!"

"Soms", zegt Maatschappelijke Stage-coördinator van de Hildegardus Mavo, Fatima Jahouhi, "kijk ik tijdens de MaS met verbazing naar mijn leerlingen. Zoals onlangs, bij een stoere jongen die op school weleens lastig kan zijn. Hij liep stage in de kleuterklas van een basisschool. Toen hij voorlas aan deze jonge kindertjes zag ik een talent dat ik nooit eerder in hem had gezien. Hij deed het geweldig. Ik kan talloze van dit soort voorbeelden noemen die laten zien hoe verrassend, nuttig én ontzettend leuk de MaS kan zijn."

Fatima organiseert sinds een jaar of zes de MaS op haar mavo in Rotterdam Blijdorp. Ze heeft een gestructureerde werkwijze opgezet. "Er ligt een draaiboek klaar. De rolverdeling is helder, er zijn stagecontracten, er wordt tijdens de stage een logboek bijgehouden en er is een lijst met mogelijke stageplekken. Omdat we de zaakjes op orde hebben, is op onze school een steeds breder draagvlak voor de MaS gegroeid." Mentor Rudi Moerman knikt bevestigend. Rudi: "De MaS is absoluut een toegevoegde waarde aan het reguliere onderwijs. Leerlingen hebben er veel baat bij. Ze leren een andere wereld kennen. En de stagelocaties zien onze leerlingen graag komen. Als mentor bezoek ik alle stageplekken. Alle vijf mentoren doen dat. Er zijn zelden of nooit problemen."

Solliciteren

Fatima heeft een flink bestand opgebouwd met mogelijke stageplekken. Fatima: "Leerlingen mogen ook zelf stageplekken aandragen. De leerlingen solliciteren naar een stageplek: ze moeten een brief schrijven en ze gaan op gesprek. Dit voortraject is al enorm leerzaam." Eén van die stagelocaties is Buurthuis Mozaïek in het Oude Noorden. Latifa Montassier organiseert vanuit dit sociale centrum in de wijk talloze initiatieven voor ouderen, daklozen, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere kwetsbare groepen. Ook zijn er groene projecten in de buitenruimte, zoals het onderhouden van een kruidentuin.

Tolerantie en verdraagzaamheid

Latifa: "Dit soort projecten zijn alleen uit te voeren met hulp van vrijwilligers. Daarom ben ik heel blij met de leerlingen die bij ons hun MaS lopen. We pakken het gestructureerd aan. De leerling komt op sollicitatiegesprek. Vervolgens stellen we een leerdoel vast. Daarna maak ik een programma bij een van de projecten, afgestemd op het niveau van de leerling. De samenwerking met Hildegardis en de andere scholen met wie ik samenwerk verloopt erg goed. In de loop van de jaren is dankzij de MaS veel nuttig werk verzet. Verder maakt de MaS de leerlingen bewust van belangrijke waarden: tolerantie en verdraagzaamheid naar andersdenkenden. De MaS helpt de burgerschapsvorming. Dankzij de MaS komen leerlingen in contact met vaak kwetsbare mensen die zij anders niet zouden ontmoeten."

Van MaS naar vrijwilligerswerk

Drie van die leerlingen van Hildegardis zijn Saliha, Pelien en Mohammed. Ze zitten in de derde klas van het vmbo TL/GL, ofwel de mavo. Pelien liep stage bij Stadsboerderij Natuurtalent in Schiebroek. Pelien: "Ik hielp mee met een plantenmarkt, met schoonmaken en ik verzorgde de dieren. Voordat ik stage liep hield ik niet van dieren, maar ik heb ontdekt dat ik dat juist ontzettend leuk vind. Dieren zijn grappig. Ik vond het zo leuk dat ik ook op zaterdagen als vrijwilliger ging helpen."

School bouwen in Albanië

Mohammed heeft zijn stage bij de stichting IGMG Hasene Hulporganisatie Nederland gelopen. Mohammed: "Ik hielp mee met de bouw van een school in Albanië: vanuit het kantoor sjouwde ik met spullen, voerde ik internationale telefoongesprekken over transport, ik schreef brieven en deed ander administratief werk. Het was dankbaar werk. Ik vond het eerlijk gezegd leuker dan school!"

Leuker dan school

Saliha hielp bij Stichting Radar. Saliha: "Ik werkte op kantoor, in de keuken en achter de balie. Ik ontving de bezoekers: mensen met een laag inkomen. Ze hadden vaak financiële problemen. Dat is best zielig, maar ik ben blij dat ik de mensen een beetje kon helpen. Ik heb er veel van geleerd en ja, ook ik vond het leuker dan school!" Pelien, Mohammed en Saliha zijn het met elkaar eens: ze zouden tegen andere jongeren willen zeggen hoe leuk het is om de MaS te doen. En dat zeggen ze ook tegen de scholen die op dit moment de MaS nog niet organiseren. Liever de MaS dan geen MaS!