'Hoe inspireer je de ouder thuis' werkatelier voor managers in de voorschool

Datum

25 januari 2019

Aanvang

9.00 uur

Eind

11.30 uur

Locatie

Timmerhuis, Hlavemaanpassage 90, 3011 DL Rotterdam

Management-werkatelier 'Hoe inspireer je de ouder thuis'

Op 25 januari is er een gratis management-werkatelier: “Hoe inspireer je de ouder thuis”. Een speciaal werkatelier voor managers voor het maken van een duurzaam plan voor jouw locatie; hoe pak je dat praktisch aan?

Als manager heb je een belangrijke rol in het contact met ouders en hun betrokkenheid bij jouw locatie. Ervaringen van collega's, uitkomensten van onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren en inzichten uit de werkateliers voor pedagogisch medewerkers dit jaar kunnen je daarbij inspireren en (verder) helpen.

Aanmelden
Graag via een mailtje met jouw naam en locatie naar vvemo@rotterdam.nl.